Standardni način rada. Detaljno oslikavanje (CHIRP+)

Dno: Kada je postavljeno detaljno oslikavanje, Deeper vam može pomoći odrediti je li dno tvrdo ili mekano. Kada se impulsi sonara iz uređaja Deeper reflektiraju od dna, tvrdo će dno vratiti jači signal od mekog.

Kod korištenja Dnevnog načina rada zaslona u boji, dno se prikazuje kao žuto (najtvrđe dno), crveno (srednje) i plavo (najmekanije). Dno će uvijek uvijek slati jači impuls od bilo kojeg objekta i zato će imati najintenzivniju boju. Prikazano je kao neprekidna linija intenzivne boje koja se proteže donjim dijelom zaslona. 

Drugi povrat sonara: Možete vidjet i drugi povrat sonara koji je uzrokovan odbijanjem signala između dna i površine vode pa natrag. Tvrdo dno pokazat će snažan povrat dok će mekano dno pokazati vrlo slab ili nikakav signal.

Ikona ribe: Ikone ribe prikazuju se u 3 različite veličine. Klasifikacija ribe prema veličini ovisi o mnogim varijablama od kojih je jedna i težina. To znači da ikone ribe ne prikazuju uvijek stvarnu veličinu ribe. Ako želite detaljnije procijeniti veličinu ribe, trebate birati Detaljno pametno oslikavanje i odznačiti Ikone ribe. S tim postavkama veličinu ribe možete dosta precizno izmjeriti iako isprva prepoznavanje ribe može ići malo teže. Ovdje pročitajte više o toj temi.

Površina vode: duž vrha zaslona vidjet ćete plavu liniju površine vode sa skupom intenzivnih boja. To je područje površinske buke koju mogu uzrokovati valovi ili ometanja drugih sonara na površini vode. Površinska buka je slijepa zona u kojoj sonar ne prepoznaje ribu ni podvodne objekte.

Dužina površinske buke ovisi o kutu zrake i frekvenciji koje koristite. Što je frekvencija viša, površinska buka je manja i manja je dubina na kojoj Deeper mora djelovati.
Kod korištenja uske zrake CHIRP (675 kHz), zona površinske buke protezat će se prema dolje do 0,15 m od površine vode. U tom se području neće otkrivati podvodni objekti. Sonar Deeper će prikazivati poruku pogreške „previše plitko ili previše duboko” ako je stvarna dubina vode manja od 0,15 m.

Široki CHIRP (290 kHz) imat će zonu površinske buke od 0,6 m i u tom području neće otkrivati ribu ni podvodne objekte.

Široka CHIRP (100 kHz) imat će zonu površinske buke od 0,8 m i u tom području neće otkrivati ribu niti podvodne objekte.

Trava: Travnato dno i vegetacija prikazani su zelenom bojom.

Jata riba: Sonari Deeper jasno prikazuju jata riba ili riba mamaca koji se prikazuju kao oblaci različitih oblika i veličina. Njihov stvarni izgled ovisit će o broju riba i brzini vašeg broda ako panulate.