Kako pronaći ribu pomoću načina detaljnog oslikavanja? (Serija PRO i CHIRP+)

Ribe se na aplikaciji Deeper prikazuju na dva načina. Najlakše ih je otkriti tako da uključite ikone ribe. Ovdje aplikacija tumači očitavanja sonara i neke od njih prepoznaje kao ribe. Ikone ribe imaju 3 veličine: male, srednje i velike. Pravilno prepoznavanje ribe i njene veličine ovisi i mnogim varijablama od kojih jedna i težina ribe. Ikone ribe nisu najprecizniji način za procjenu veličine ribe jer bi algoritmi mogli prikazivati jednu veću ribu kada se zapravo radi o više manjih riba. Najpreciznija procjena veličine ribe postiže se kada isključite ikone ribe. Kada su ikone ribe isključene, ribe će se prikazati kao lukovi ili linije. Ovaj način pronalaženja ribe potrebno je postupno učiti i može na početku djelovati zbunjujuće. Uz malo prakse ubrzo ćete moći odrediti što je riba i koliko je velika. Ovdje možete pronaći detaljan vodič za takav način otkrivanja ribe:

U potrazi za ribom i podvodnim predmetima pomoću serije PRO

U potrazi za ribom i podvodnim predmetima pomoću CHIRP+ 

 

Neki primjeri ribe na zaslonu sonara:

Puno malih riba prikazanih sa ili bez ikona ribe

 

Riblji lukovi prikazuju nekoliko malih riba jednu pokraj duge ali je mala veličina rezultat postavke niske osjetljivosti. U stvarnosti je riba bila puno veća.


Štuka prikazana kao očitavanje sonara s postavkom niske osjetljivosti i kako izgleda u stvarnosti

 

Automobil pod vodom