Načini skeniranja (standardni, na brodu, na ledu, GPS s obale)

Prikaži samo sken način rada. Detaljno oslikavanje (serija PRO)

Dno: Kada je postavljeno detaljno oslikavanje, Deeper vam može pomoći odrediti je li dno tvrdo ili mekano. Kada se impulsi sonara iz uređaja Deeper reflektiraju od dna, tvrdo će dno vratiti jači signal od mekog. Kod korištenja Klasičnog načina rada zaslona u boji, dno se prikazuje kao narančasto (tvrđe dno), smeđe (srednje) i crno (mekanije). Dno će uvijek uvijek slati jači impuls od bilo kojeg objekta i zato će imati najintenzivniju boju. Prikazano je kao neprekidna linija intenzivne boje koja...

Standardni način rada. Detaljno oslikavanje (CHIRP+)

Dno: Kada je postavljeno detaljno oslikavanje, Deeper vam može pomoći odrediti je li dno tvrdo ili mekano. Kada se impulsi sonara iz uređaja Deeper reflektiraju od dna, tvrdo će dno vratiti jači signal od mekog. Kod korištenja Dnevnog načina rada zaslona u boji, dno se prikazuje kao žuto (najtvrđe dno), crveno (srednje) i plavo (najmekanije). Dno će uvijek uvijek slati jači impuls od bilo kojeg objekta i zato će imati najintenzivniju boju. Prikazano je kao neprekidna linija intenzivne boje koja...

Kako pronaći ribu pomoću načina detaljnog oslikavanja? (Serija PRO i CHIRP+)

Ribe se na aplikaciji Deeper prikazuju na dva načina. Najlakše ih je otkriti tako da uključite ikone ribe. Ovdje aplikacija tumači očitavanja sonara i neke od njih prepoznaje kao ribe. Ikone ribe imaju 3 veličine: male, srednje i velike. Pravilno prepoznavanje ribe i njene veličine ovisi i mnogim varijablama od kojih jedna i težina ribe. Ikone ribe nisu najprecizniji način za procjenu veličine ribe jer bi algoritmi mogli prikazivati jednu veću ribu kada se zapravo radi o više manjih riba. Najpre...

Načina rada Ribolov na ledu (serija PRO i CHIRP+)

Sonari Deeper otporni su na hladnoću i dizajnirani su za rad u zimskim uvjetima (to se ne odnosi na Deeper START). Standardni zaslon u načinu rada Ribolov na ledu ima zaslon tradicionalnog sonara za ribolov na ledu za nadziranje uvjeta ispod leda. Način dometa amplitude (okomiti pokazivač) koji je prikazan na desnoj strani omogućuje vam praćenje pokreta i najmanjeg mamca ili varalice u stvarnom vremenu. Podijeljeni zaslon prikazuje zaslone običnog sonara i pokazivača za ribolov na ledu na jedn...

Način rada Ribolov s broda (serija PRO i CHIRP+)

Sonari Deeper lako se mogu montirati na brodove, kajake i male čamčiće za pecanje pomoću fleksibilnog nosača (https://deepersonar.com/en-all/products/flexible-arm-mount-2-0). Dok pecate u načinu rada Ribolov s broda, možete stvarati batimetričke karte svojih mjesta za pecanje za vrijeme panulanja. Aplikacija Deeper za vrijeme načina rada Ribolov s broda odmah se povezuje s GPS-om na vašem pametnom telefonu ili tabletu i stvara prilagođene batimetričke karte u stvarnom vremenu koje možete vidjet...

Način rada GPS s obale (samo modeli PRO+ i CHIRP+)

Deeper Smart Sonar PRO+ i CHIRP+ imaju GPS prijamnik koji uređajima omogućava mapiranje mjesta za ribolov tako da stvaraju batimetričke karte s konturama dna dok pecate s obale. Način rada GPS s obale radi na isti način kao način rada Ribolov s broda, ali umjesto GPS-a pametnog telefona, načina rada GPS s obale koristi unutarnji GPS prijamnik ugrađen u Deeper PRO+ ili CHIRP+. Dok ste u načinu rada GPS s obale primijetit ćete da se na vrhu zaslona pojavljuje ikona statusa GPS-a. Dobro određe...