Jak ustawić „Punkt Startowy (Home point)” na mapie?

Uruchomić: Włącz łódź i pilot.

Umieść w wodzie: Upewnij się, że łódka Deeper Quest jest umieszczona w wodzie w wybranym miejscu, które chcesz oznaczyć jako „punkt startowy”.

Sprawdź diodę LED autopilota: Sprawdź, czy dioda LED autopilota na łodzi świeci na zielono, wskazując, że nawiązane jest połączenie GPS. Ma to kluczowe znaczenie dla dokładnego oznaczenia „punktu startowego” na mapie.

Steruj zdalnie: Użyj pilota, aby lekko przesunąć łódź do przodu.

Weryfikacja na mapie: Po ustaleniu „punktu startowego” możesz zweryfikować jego lokalizację na mapie wyświetlanej w aplikacji Fish Deeper na smartfonie lub tablecie.