Podstawy wędkowania z łodzi i z kajaka z użyciem echosondy Deeper (Deeper PRO/CHIRP modele)

Upewnij się, że sonar jest wodoodporny. Jeżeli korzystasz z modeli Deeper CHIRP, lub PRO, zawsze upewnij się, że górna pokrywa jest poprawnie zamocowana. „Water” oraz „Proof” odznaki powinne być wyrównywane między sobą. Aby to zrobić:

1. Umieść górną pokrywę na obudowę sonaru Deeper tak, aby „Water” i „Proof” odznaki były wyrównywane, lecz jeszcze nie zakręcaj pokrywę.

2. Ostrożnie zakręcaj pokrywą przeciw strzałki zegara, aż pokrywa odrobinę opadnie.

3. Gdy pokrywa opadnie, rozpocznij zakręcać ją według strzałki zegara. Zakręć ją według ją z wystarczającą siłą, aby “Water” i “Proof” odznaki wyrównają się.

Połączenie z sonarem:

  1. Umieść Deeper w wodzie, w pozycji bliskiej do lądu. Około 5 metrów / 16 stóp od Twego smartfonu.
  2. Przejdź do Ustawień Wi-Fi na smartfonie. W liście dostępnych sieci Wi-Fi znajdź sieć Deeper i połącz się do niej. Jeżeli potrzebne będzie hasło - 12345678
  3. Następnie otwórz aplikację Fish Deeper i połącz się z sonarem. Upewnij się, że aplikacja ma dostęp do Twojej lokacji, oraz że GPS jest włączony na Twym smartfonie.
  4. Włącz tryb Z Łodzi w aplikacji:

Echosondę Deeper PRO, PRO+ i CHIRP+, CHIRP+2 można używać do trollingu z kajaka lub łodzi — w połączeniu z uchwytem elastycznym Deeper Flexible Arm. Można też zarzucać te urządzenia z łodzi lub kajaka, aby zeskanować trudno dostępne miejsca albo uniknąć trollingu w miejscach planowanego połowu. Model Deeper START jest przeznaczony do zarzucania z łodzi lub kajaka. 

 

Trolling

Po zamocowaniu w łodzi lub kajaku za pomocą uchwytu elastycznego Deeper Flexible Arm urządzenie Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ lub CHIRP+2 jest gotowe do trollingu. Trolling z większymi prędkościami (np. 5 km/h) pozwala ocenić ogólnie głębokość akwenu. Aby precyzyjnie lokalizować ryby i skanować szczegółowo topografię, należy zmniejszyć prędkość do maksymalnie 3 km/h. 

Tworzenie map

Aplikacja Fish Deeper może tworzyć mapy batymetryczne (tj. przedstawiające ukształtowanie dna) podczas ciągnięcia echosondy łodzią. Używa do tego celu modułu GPS w smartfonie lub tablecie. Aby włączyć tę funkcję, należy wybrać tryb wędkowania z łodzi (Ustawienia echosondy > Tryb łodzi). Ekran zostanie podzielony na dwie części: z mapą i z odczytami echosondy.
W przypadku urządzenia Deeper PRO lub PRO+ zalecamy wybranie wąskiej wiązki (290 kHz), ponieważ zapewni to większą dokładność tworzenia mapy.
W modelu CHIRP+ największą dokładność tworzenia mapy oferuje tryb wąska, lub średnia wiązka.  

Skanowanie
Z tej funkcji można korzystać w trybie wędkowania z łodzi (na ekranie będzie wtedy widać także mapę i będzie można określić, jaką jego część ma zajmować mapa); można też przełączyć echosondę w tryb standardowy, w którym mapa jest wyświetlana na całym ekranie. Do wyboru są trzy palety kolorów (Ustawienia > Echosonda > Tryb kolorów ekranu).