Fiske fra land under ulike forhold – moloer og brygger, elvefiske

Du kan bruke Deeper-ekkoloddet for fiske fra land, moloer, brygger og broer (inkludert i saltvann) og i elver. Men du må justere oppsettet og tilnærmingen.


For kasting fra brygger, moloer og broer


Sørg for at du fester linen til det midterste av de tre festepunktene på Deeper-ekkoloddet (dette gjelder ikke for Deeper START, som bare har ett festepunkt). Hvis du bruker ett av de andre festepunktene, vil ekkoloddet ligge i feil vinkel i vannet.
Ekkolodd fra Deeper er egnet for bruk i saltvann, så sett i gang og bruk det fra en brygge under rolige forhold. Hvis det er grov sjø, kan dette påvirke tilkoblingen til smarttelefonen.

For kasting i elver


Deeper-ekkolodd er egnet for å finne dybdenivåer og kjennetegn i elver, forutsatt at det ikke er veldig stri strøm. Bruk samme festepunkt som du ville brukt til innsjøfiske (det nederste festepunktet fra elvebredden, midterste festepunkt fra en bro eller molo).
Den mest effektive bruken av Deeper-ekkoloddet når du fisker i elven for å finne dybde og kjennetegn – når strømmen er stri kan det være vanskelig å markere fisken nøyaktig. Å bruke strømmen til å føre Deeper-ekkoloddet nedover elven er ofte en effektiv måte å dekke områder av elven på. Hvis du bruker Deeper PRO + eller CHIRP + anbefaler vi at du bruker den landbaserte GPS-modusen (Innstillinger > Sonar > Ekkoloddmodus > Landbasert GPS), da dette vil gi deg mulighet til å kartlegge elvenes dybde mens ekkoloddet beveger seg.
Hvis du bruker Deeper PRO eller PRO +, anbefales det å bruke smal stråle (290 kHz) for større nøyaktighet i kartleggingen.
Hvis du bruker CHIRP + anbefaler vi deg å bruke bred CHIRP eller middels CHIRP for større nøyaktighet i kartleggingen.