Det grunnleggende for å fiske fra land med Deeper

Kaste ut
- Festepunkter: Sørg for at du fester linen til det nederste av de tre festepunktene på Deeper-ekkoloddet når du fisker fra land (dette gjelder ikke for Deeper START, som bare har ett festepunkt). Hvis du bruker ett av de andre festepunktene, vil ekkoloddet ligge i feil vinkel i vannet når du sveiver inn.

 

- Line: Alle ekkoloddene våre testes for å kaste med 6 lbs / 2,7 kg monofilamentline opp til 20 lbs / 9 kg flettet line. Sørg alltid for at linen er i god stand - ikke frynsete eller slitt - før du kaster ut Deeper-ekkoloddet
- Stenger: Deeper ekkolodd er egnet for kasting med kraftige og mellomstore stenger. Med kraftige stenger kan du kaste Deeper over hodet. Med mellomstore stenger bruker du en sideveis kasteteknikk.

Sveive inn
Når du sveiver inn Deeper-ekkoloddet er det aller viktigste å huske på å sveive inn sakte og i et jevnt tempo. Dette er grunnen:
- Sveiv sakte inn: Hvis du sveiver inn for fort, kan det føre til at Deeper-ekkoloddet beveger seg fra side til side. Hvis dette skjer, vil ekkoloddavlesningene ikke være like pålitelige. For eksempel hvis ekkoloddet heller til den ene siden, må ekkoloddsignalet gå lenger før det treffer bunnen. Dette vil resultere i at dybden som vises er dypere enn den egentlig er.

- Sveiv jevnt inn: Å sveive inn enheten med en jevn, kontinuerlig hastighet er også viktig. Husk at ekkoloddet skanner kontinuerlig. Dette betyr at hvis enheten står i ro, ser bunnen flat ut på skjermen fordi ekkoloddet bare sender samme dybdeavlesning gjentatte ganger. Hvis du begynner å sveive inn ekkoloddet og bunnen forblir flat på skjermen, vet du at det faktisk er en flat bunn. Når dybden endres, for eksempel hvis du sveiver inn over en bratt helling, er det viktig å holde jevn fart. Hvis du senker hastigheten på innsveivingen, vil hellingen se lengre ut på skjermen. Sveiv raskere inn, og den ser brattere ut. Ved å opprettholde en jevn fart, får du en nøyaktig indikasjon på hvor bratt dybdeendringen egentlig er.