Grunnleggende for isfiske

Deeper PRO, PRO + og CHIRP + er egnet for isfiske – de fungerer ved temperaturer ned til -20 ° C / -4 ° F. Deeper START er ikke laget for isfiske – det fungerer ved temperaturer ned til 0 ° C. Når du bruker PRO / PRO + / CHIRP + til isfiske, aktiverer du Isfiskemodus (Innstillinger > ekkoloddmodus > Isfiske). Aktivering av denne innstillingen gir deg de beste visningsalternativene for isfiske og konfigurerer automatisk de beste ekkoloddinnstillingene for isfiske.

 Bor og slipp
Når du har boret ishullet, kan du bare slippe Deeper-ekkoloddet ned for å begynne å skanne. Det er ikke nødvendig å feste en line til Deeper-ekkoloddet, selv om du kanskje velger å gjøre det for enkel fjerning fra ishullet – i så fall bruker du det øverste festepunktet for å feste linen. Deeper slår seg automatisk på når det kommer i vannet, synkroniseres så med smarttelefonen, og begynner å skanne. Vær oppmerksom på at under svært kalde forhold kan is bygge seg opp på de to elektriske knutepunktene under Deeper, og dette kan forhindre at enheten slås på. Fjern isen fra de to knutepunktene og slippe Deeper tilbake i ishullet. Dette bør løse problemet.

Istykkelse
Deeper-ekkoloddet flyter på overflaten av vannet (i stedet for å senkes ned som andre ekkolodd). Dette betyr at når isen er veldig tykk, er det vanskelig for ekkoloddet å skanne riktig fordi ekkoloddkjeglen treffer sidene av ishullet og ekkoloddpulseringene reflekteres tilbake. For å unngå dette er det to ting du kan gjøre:
- Bore større ishull hvis isen er veldig tykk. Dette vil redusere sjansen for at ekkoloddkjeglen treffer siden av ishullet.
- Sørge for at Deeper-ekkoloddet er plassert helt i midten av ishullet.
- Fjerne is og snø fra ishullet.
- Hvis du bruker CHIRP + kan du aktivere smal CHIRP-stråle (7 °) 

Batteri
Du bør være oppmerksom på at i temperaturer under frysepunktet vil batteriet på både Deeper-enheten og smarttelefonen / nettbrettet tømmes raskere. For å unngå dette kan du:
Deeper-batteriet

 1. Sørge for at batteriet er fulladet før du drar på tur.
 2. Ta Deeper-ekkoloddet opp fra vannet når du ikke bruker det, og oppbevare det isolert (for eksempel inne i neoprenposen som følger med Deeper PRO / PRO + / CHIRP +, eller i lommen).
 3. Ha en strømbank tilgjengelig for å lade Deeper i løpet av turen. Husk at litiumionbatteriet i Deeper kun kan lades opp ved temperaturer på 3 ° C eller 37,4 ° F eller høyere (når du begynner å lade Deeper, lyser en blå lysdiode hvis det er for kaldt for lading). Lading i bilen eller i et oppvarmet isfisketelt er gode alternativer.

Smarttelefonbatteri

 1. Sørge for at batteriet på smarttelefonen / nettbrettet er fulladet før du drar på tur.
 2. Bruk vinteretuiet fra Deeper til smarttelefon for å isolere smarttelefonen mens du bruker den, og dermed opprettholde batterilevetiden.
 3. Ha en strømbank tilgjengelig for å lade Deeper i løpet av turen.

Finn det rette stedet
Å avgjøre om du fisker på rett sted er enkelt. Bare slipp Deeper ned i ishullet. Dybden vises midt på den sirkulære ekkoloddskjermen og øverst i høyre hjørne på skjermen. Du kan også se etter vegetasjon ved hjelp av den tradisjonelle ekkolodd-delen av skjermbildet, der det vil vises i grønt. Denne informasjonen om vegetasjon og dybde kan hjelpe deg med å avgjøre om dette er et bra sted å fiske.
Å bore et rutenett av ishull er også en effektiv tilnærming. Når du har boret rutenettet, kan du slippe Deeper ned i hvert hull for å overvåke hvordan dybden endres og finne det beste stedet.
Til slutt, hvis du har kartlagt et område om sommeren fra båten, kanoen, kajakken, eller fra land med Deeper PRO + eller CHIRP +, kan du bruke kartet for å dra tilbake til de beste stedene i issesongen.

Markere fisk og spore agn
Isfiske-skjermen i Deeper-appen gir deg en rekke måter å finne fisk på, spore agn og se hvordan fisken reagerer på handlingene dine. På venstre side er den tradisjonelle sirkulære ekkoloddskjermen, i midten til høyre er ekkoloddskjermen, og helt til høyre er det vertikale ekkoloddet.

 • Ekkoloddskjerm: Dette er det samme som standardskjermbildet for skanning fra land. Det blå båndet som vises øverst er isen, det oransje båndet lenger ned er bunnen, og eventuelle objekter som vises i mellom er enten fisk eller agnet. Du kan justere følsomheten på denne skjermen i menyen til venstre og endre fargepaletten til dag- eller nattpalett (Innstillinger > Sonar > Skjermfargemodus). 
 • Det tradisjonelle runde ekkoloddet: Denne skjermen er helt lik som på et tradisjonelt ekkolodd til isfiske. I midten ser du dybden og overflatetemperaturen. Rundt siden er det faktiske ekkoloddet. Helt øverst ser du et bånd i blå / grå farge – dette er selve isen. Følg deretter skjermen med klokken til du ser et brunt / oransje fargebånd – dette er bunnen. Alt som vises mellom isen og bunnen er enten agnet eller en fisk. Disse vises som bånd i en grønn / gul farge.
 • Vertikalt ekkolodd: På høyre side av skjermen er det vertikale ekkoloddet. Her vises alle ekkoloddavlesningene i hvitt, på svart bakgrunn. Helt øverst ser du en klump som såvidt beveger seg – det er isen. Nederst på skjermen er det en tykk hvit form som smalner av i bunnen - dette er bunnen. Eventuell agn, pilk eller fisk vises mellom disse to som bevegelige hvite bånd. Båndets størrelse og tykkelse gir deg en indikasjon på størrelsen på objektet.
 • Zoom: Åpne menyen til venstre for å aktivere zoomen. På toppen ser du to alternativer – Detaljert og Zoom. Velg zoom-skjermen. Du ser nå to røde linjer på det vertikale ekkoloddet (dette angir området som skal zoomes inn på) og to andre røde linjer med dybdeavlesninger der ekkoloddskjermbildet tidligere var (her vises den inn-zoomede skjermen). Følg disse trinnene for å sette zoom til dybden du vil spore:
  • Still inn størrelsen på området du vil zoome inn på. Plasser tommelen på den nedre delen av skjermen til det vertikale ekkoloddet, og pekefingeren på den øvre delen av skjermen. Beveg tommel og pekefinger fra hverandre for å gjøre det zoomede området større – da ser du at de røde linjene beveger seg fra hverandre. Beveg tommel og pekefinger mot hverandre for å gjøre det zoomede området mindre – da ser du at de røde linjene beveger seg mot hverandre.
  • Flytt det zoomede området til den delen av vannkolonnen du vil spore. Plasser fingeren et sted mellom de to røde linjene på det vertikale ekkoloddet, hold fingeren trykket mot skjermen, og flytt den opp eller ned for å gjøre dette. Du vil se at området du er zoomet inn på beveger seg med fingeren – dybdeavlesningene til venstre endres automatisk. Du kan spore disse for å sikre at du er i riktig dybdeområde. Hvis du for eksempel vil zoome inn på området 20 ft / 6 m og under, drar du området ned til dybdeavlesningen på den øverste røde linjen viser 20 ft / 6 m.
  • Spor i detalj hva som skjer under vann. Nå vises alle objekter som finnes innenfor det zoomede området du har angitt, detaljert til venstre for det vertikale ekkoloddet. Dette gjør at du kan spore målene nøyaktig – spesielt i fiskestimer – og se i sanntid hvordan fisken reagerer på agnet.

Kart og GPS-markering av ishull

Isfiske-skjermbildet har også en kartleggingsfunksjon (for å sikre at denne funksjonen fungerer, må du være en registrert bruker og ha lastet ned de frakoblede kartene for fylket eller landet). Du vil se et kartikon på venstre side av skjermen. Hvis du klikker på dette, åpnes et kart som viser din nåværende posisjon. Når du slipper Deeper-ekkoloddet ned i et ishull, blir denne plasseringen automatisk markert på kartet og lagret. Når du fisker i flere ishull, vil disse også bli lagt til på kartet. Hvis du klikker på ett av disse stedene vises automatisk dybden på stedet. Når du er ferdig å fiske, kan du gå til historikkdelen i appen og klikke på fisketuren. Her vises kartet med alle ishullene. Deretter klikker du bare på et ishull, og så ser du skanningene for den plasseringen, pluss vanntemperatur, dato og klokkeslett fra skanneøkten.

Vær oppmerksom på at Deeper-appen bruker smarttelefonen eller nettbrettets GPS til denne funksjonen (det er ikke nødvendig med Internett-tilkobling). Sørg for at smarttelefonen er innenfor 3 ft / 1 m fra ishullet for å få en nøyaktig markering første gang du slipper Deeper ned.

Fisking i flere ishull
Med den trådløse rekkevidden på 330 ft / 100m, gir Deeper PRO / PRO + / CHIRP + deg muligheten til å følge med på et ishull på avstand. Dette betyr at du kan fiske i ett ishull og ha Deeper i et annet, slik at du kan overvåke aktiviteten i det hullet også.


Ekkoloddinnblanding fra andre ekkolodd
Hvis det er andre ekkolodd som brukes nær ishullet kan du oppleve ekkoloddinnblanding fra disse enhetene. Dette kan påvirke nøyaktigheten på ekkoloddavlesningene du mottar fra Deeper. Prøv å hold så mye avstand som mulig til andre som også bruker ekkolodd til isfiske, hvis det er mulig.