Maksimering av tilkoblingen

Alle Deeper-enhetene oppretter et eget Wi-Fi-signal som brukes til å sende ekkolodd-data til smarttelefonen eller nettbrettet. Et Internett- eller mobilnettverkssignal er ikke nødvendig. Vær oppmerksom på at maksimal tilkoblingsrekkevidde på 100 m / 330 ft for PRO / PRO + / CHIRP +, 50 m / 165 ft for START og 40 m / 130 ft for Deeper 3.0 bare kan oppnås under perfekte forhold. Å være i stand til å oppnå maksimal tilkoblingsrekkevidde avhenger også av smarttelefonen / nettbrettet du bruker - smarttelefoner / nettbrett med en sterk mottaksantenne gjør at du oppnår maksimal tilkoblingsrekkevidde.

Innstillinger for smarttelefon / nettbrett


Du finner en detaljert forklaring på hvordan du kobler til Deeper i hurtigveiledningene våre. For å oppnå maksimal tilkoblingsrekkevidde bør du slå av mobildata. Hvis du har en iPhone eller iPad bør du også slå av Wi-Fi Assist-funksjonen. Denne funksjonen betyr at smarttelefonen automatisk bytter fra et Wi-Fi-signal til mobildata hvis Wi-Fi-signalet blir svakere. Så når du kaster ut Deeper-ekkoloddet over lengre avstander, oppdager smarttelefonen at Wi-Fi-signalet har blitt svakere, bytter til mobildata og kobler fra Deeper. Noen Android-enheter har lignende funksjoner kalt Smart Network Switch.

Plassering av smarttelefonen eller nettbrettet 


Plasser alltid smarttelefonen / nettbrettet på en måte som gjør det enkelt å motta Wi-Fi-signalet fra Deeper-ekkoloddet.
Når du kobler sammen enhetene ved starten av en ny økt, legger du Deeper i vannet nær smarttelefonen (rundt 6,5 ft / 2 m). Når Wi-Fi-tilkoblingen er etablert, kan du kaste enheten lenger ut.
Forsøk alltid å holde smarttelefonen / nettbrettet over vannlinjen – sikt på 3-5 ft / 1-1,5 m over vannlinjen. Å bruke Deeper smarttelefonmontering for stenger er en god måte å holde smarttelefonen i en høy posisjon der den enkelt kan koble til Deeper.
Unngå å legge smarttelefonen på bakken eller i lommen når du ikke ser på skjermen. Dette kan blokkere Wi-Fi-signalet, og du må da koble til på nytt.
Hvis du bruker en smarttelefonveske / -holder som er festet til kroppen, kan det virke inn på smarttelefonenens evne til å fange opp Wi-Fi-signalet og forårsake tilkoblingsproblemer. Hvis du opplever tilkoblingsproblemer mens du bruker en veske / holder som dette, fjerner du telefonen fra vesken.
Telefonvesker som er laget av metall eller karbon, kan redusere tilkoblingsrekkevidden. Hvis du opplever tilkoblingsproblemer mens du bruker en veske som dette, fjern telefonen fra vesken.

Å holde enheten flytende på riktig måte


Wi-Fi-signaler kan ikke bevege seg gjennom vann. Dette betyr at hvis Deeper-enheten er nedsenket under vann eller henger over det, vil ikke signalet kunne nå smarttelefonen eller nettbrettet.
Bruk det nederste festepunktet for land- / sandbankfiske og det midterste festepunktet for kasting fra en molo eller brygge til PRO / PRO + / CHIRP + / 3.0-modeller. Dette sørger for at Deeper flyter riktig.
Til båt- / kajakkfiske med Deeper PRO, PRO +, CHIRP + eller 3.0, må du sørge for at siden av båten ikke blokkerer signalet mellom Deeper-enheten og smarttelefonen. Vær oppmerksom på at mens du monterer Deeper, kan båten vippe til den ene siden. Derfor må du sørge for at det er plassert riktig når du er midt på båten, og at den ikke vipper. For mest nøyaktige ekkoloddavlesninger ved båtfiske anbefales en dorgehastighet på opptil 2,7 mph / 5 km/t.
Sørg for at du sveiver langsomt inn når du sveiver inn Deeper-ekkoloddet, for å sikre at vannet ikke går over Deeper, og blokkerer signalet.
I grov sjø kan sterke bølger senke Deeper-enheten, og forårsake at Wi-Fi-signalet blir forstyrret.