Onshore GPS-modus (alleen PRO+ en CHIRP+ modellen)

De Deeper Smart Sonar PRO+ en CHIRP+ hebben een GPS-ontvanger waarmee deze apparaten instaat zijn uw visplekken in kaart te brengen door middel van bathymetrische kaarten van de bodemcontouren tijdens het vissen vanaf de oever. De Onshore GPS-modus werkt op dezelfde manier als de Bootmodus, met het verschil dat de Onshore GPS-modus gebruik maakt van de ingebouwde GPS-ontvanger van de Deeper PRO+ of CHIRP+ in plaats van de GPS van uw smartphone.
In de Onshore GPS-modus ziet u aan de bovenkant van het scherm een pictogram dat de status van uw GPS aangeeft.

 

Positie goed bepaald. Als het GPS-pictogram groen is en niet verdwijnt, is de locatie van uw Deeper exact bepaald. Alle GPS-gegevens zijn geschikt om de bodemcontouren in kaart te brengen, dus u bent klaar om kaarten te maken.
Positie verkrijgen. Als het GPS-pictogram oranje is en knippert, is uw Deeper verbinding aan het maken met satellieten en is uw locatie op dit moment onbekend (uw Deeper Smart Sonar wordt niet weergegeven op de kaart) of niet exact genoeg om te gebruiken voor bathymetrie (uw Deeper Smart Sonar wordt weergegeven op de kaart). Het kan gebeuren dat de status van uw GPS terugvalt van goed bepaald naar positie verkrijgen als u de Deeper opnieuw uitwerpt. Als u de sonar langere tijd niet gebruikt (een aantal dagen/weken) kan het zijn dat het langer duurt om de GPS-positie te bepalen na plaatsing in het water.
Geen signaal beschikbaar. Als het GPS-pictogram rood is, is er geen GPS-signaal. Dit kan gebeuren wanneer uw Deeper zich binnen een gebouw bevindt, onder het dak van een boot, onder een dicht bladerdak, of in ruige natuurlijke omstandigheden (bijv. in een vallei of in wild water). Dit kan ook gebeuren als uw Deeper zich onderwater bevindt. 

ⓘ De prestaties van de interne GPS-ontvanger zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, het landschap en de positie van satellieten. In de buurt aanwezige elektriciteitsdraden met een hoog voltage kunnen de prestaties ook beïnvloeden.