Jak powinienem dbać o łódź Deeper Quest i ją przechowywać?

Przechowywanie: Gdy nie używasz urządzenia Deeper Quest, przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią i korozją.

Czyszczenie: Regularnie czyść łódkę po każdym użyciu, zwłaszcza jeśli była brudna. Wystarczy spłukanie wodą wszelkie zanieczyszczenia i upewnij się, że wszystkie elementy zostały dokładnie wysuszone przed przechowywaniem.

Dbanie o akumulatory: Upewnij się, że akumulatory są ładowane co najmniej raz na sześć miesięcy, nawet jeśli Deeper Quest nie jest używany.

Konserwacja/pielęgnacja śmigła: Regularnie sprawdzaj śmigła czy nie ma oznak uszkodzeń lub zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie . W razie potrzeby wyczyść śmigła, aby zapewnić płynną pracę.

Aktualizacje oprogramowania: Jeśli korzystasz z najnowszej aplikacji Fish Deeper, automatycznie otrzymasz najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla Deeper Quest. Aktualizowanie aplikacji Fish Deeper zapewnia optymalną wydajność, eliminuje wszelkie błędy i pole[sza ogólną funkcjonalność.