Jeśli antena Deeper Quest lub antena pilota sterowania jest uszkodzona (nie można jej utrzymać w pozycji podniesionej lub są inne uszkodzenia), czy nadal mogę korzystać z Deeper Quest?

Nie, zdecydowanie zalecamy niezwłoczną wymianę anten. Razem z Deeper Quest otrzymasz zapasową antenę. Używanie uszkodzonych anten może mieć wpływ na wydajność i sprawność urządzenia.