Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn Deeper Quest voerboot nooit kwijtraak?

a.De Deeper Quest is uitgerust met veiligheidsfuncties die speciaal ontworpen zijn om dergelijke situaties te voorkomen:

Terug naar bereik-functie: De Deeper Quest is ontworpen met een functie voor terugkeren naar bereik, die garandeert dat als hij buiten het verbindingsbereik komt, hij autonoom terug naar het bereik navigeert. Met deze functie kun je de controle over je boot behouden, zelfs als hij te ver afdwaalt.

Terugkeren naar het startpunt als de batterij bijna leeg is: Daarnaast heeft de Deeper Quest de mogelijkheid om automatisch naar het startpunt terug te keren als de batterij van de boot of de afstandsbediening onder de 5% raakt. Deze proactieve functie voorkomt dat de boot strandt of verdwaalt door een lege batterij.

b. Toch raden we aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Als je de autopilot-functie gebruikt op afstanden van meer dan 300 meter vanaf de kant, is het cruciaal om in te schatten of de Deeper Quest-voerboot gedurende de gehele autopilotmissie binnen het directe gezichtsveld van jouw positie blijft. Als de communicatie wegvalt, zal de boot proberen in een rechte lijn naar je terug te keren. Daarom is het essentieel dat er geen obstakels zijn die het pad belemmeren.

Beoordeel altijd de werkelijke omstandigheden voordat je een autopilotmissie start. Zorg ervoor dat er zich geen objecten boven het water bevinden, zoals eilanden of vegetatie in het traject van de autopilot.We adviseren ten zeerste om geen missies in te stellen voor de autopilot als er zich objecten op het water bevinden tussen de plaats van de missie en jouw positie, zoals eilanden of vegetatie.

Het wordt sterk afgeraden om missies voor de autopilot in te stellen als er zich tussen de missielocatie en jouw positie objecten op het water bevinden, zoals eilanden of vegetatie.

Het wordt aangeraden om de Deeper Quest Bait Boat niet te gebruiken als het batterijniveau van de voerboot of de afstandsbediening lager dan 5% is.

Vermijd het gebruik van de Deeper Quest-voerboot in extreem zware weersomstandigheden, zoals hevige regen, harde wind of hoge golven. Hoewel de boot is uitgerust om ongunstige omstandigheden te weerstaan met zijn co-pilotfunctie, is het essentieel om voorzichtig te zijn en onnodige risico's te vermijden.