Wat gebeurt er als de Deeper Quest verbinding verliest tijdens een Autopilot-missie?

Als de Deeper Quest verbinding verliest tijdens een missie op de autopilot, herstelt de Deeper Quest de verbinding door terug te keren binnen het bereik. Bekijk onze tips voor het maximale bereik door de link te volgen:

Zodra hij weer binnen bereik is, kun je ervoor kiezen om de missie te hervatten of te annuleren en opnieuw een missie binnen bereik te plannen.