Pomiary przemysłowe / hydrologiczne / ekologiczne

Eksportowanie nieprzetworzonych danych sonaru

Wszystkie modele echosondy Deeper mają opcję pobierania nieprzetworzonych danych sonaru w formacie .csv. Obecnie można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej FishDeeper Aby wyeksportować nieprzetworzone dane sonaru z określonej sesji sonaru, należy upewnić się, że sesja jest zsynchronizowana z chmurą. Aby zsynchronizować sesję z chmurą, otwórz aplikację FishDeeper i przejdź do historii skanów. Następnie kliknij przycisk chmury w prawym górnym rogu. Następnie zaloguj się na swoje...

Czy mogę pobrać moje zapisane mapy batymetryczne i edytować je w innych aplikacjach GIS?

Aby pobrać mapę batymetryczną, musisz mieć pewność, że została już załadowana do Fish Deeper Web (https://maps.fishdeeper.com/pl-pl). W Fish Deeper Web wybierz mapę, którą chcesz wyeksportować i kliknij "Pobierz": Eksportowane dane są wyświetlane w formacie .CSV, który będzie zawierał takie wartości, jak szerokość i długość geograficzna, głębokość oraz znacznik czasu. Sygnatura czasowa będzie wyświetlana jako liczba milisekund, które upłynęły od 00:00:00 uniwersalnego czasu koordynowanego (U...

Wyodrębnianie danych NMEA0183 przez port UDP (tylko modele Deeper CHIRP+/CHIRP+ 2.0/PRO+2.0)

W modelu Deeper CHIRP +/CHIRP+ 2.0/PRO+2.0 możliwe jest wyodrębnienie danych NMEA0183 przez port UDP. Możesz podłączyć dowolne urządzenie do jego punktu dostępowego i umożliwić CHIRP + wysyłanie wiadomości NMEA przez UDP. Aplikacja mobilna i urządzenie, które jest podłączone i odbiera NMEA przez UDP, może działać w tym samym czasie. 1. Połączenie 1. Umieść Deeper w wodzie. 2. Połącz się z punktem dostępu Deeper (n.p. Deeper CHIRP + 58BA). 3. Połącz się ze zdalnym hostem: - IP: 192.168.1...