Czy mogę pobrać moje zapisane mapy batymetryczne i edytować je w innych aplikacjach GIS?

Aby pobrać mapę batymetryczną, musisz mieć pewność, że została już załadowana do Fish Deeper Web.

W Fish Deeper Web wybierz mapę, którą chcesz wyeksportować i kliknij "Pobierz":

Eksportowane dane są wyświetlane w formacie .CSV, który będzie zawierał takie wartości, jak szerokość i długość geograficzna, głębokość oraz znacznik czasu. Sygnatura czasowa będzie wyświetlana jako liczba milisekund, które upłynęły od 00:00:00 uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), czwartek, 1 stycznia 1970 r. (Czas UNIX). Współrzędne będą w standardzie WSG84.

Zwróć uwagę, że GPS rejestruje wartości szerokości i długości geograficznej w przybliżeniu co sekundę, więc możesz zobaczyć te wartości danych jako 0 - co dzieje się, jeśli zarejestrowano głębokość, ale współrzędne nie były zarejestrowane. Sam sonar skanuje około 15 razy na sekundę, dlatego większość linii danych nie mają współrzędnych.

Eksport danych batymetrycznych jest możliwy tylko w przypadku, gdy dane są  utworzone w trybie łodzi lub GPS na lądzie. Nagrania wykonane w trybach Standardowym i Łowienia pod lodem będą zawierały tylko dane sonaru, których nie można eksportować.