Wyodrębnianie danych NMEA0183 przez port UDP (tylko modele Deeper CHIRP+/CHIRP+ 2.0/PRO+2.0)

W modelu Deeper CHIRP +/CHIRP+ 2.0/PRO+2.0 możliwe jest wyodrębnienie danych NMEA0183 przez port UDP. Możesz podłączyć dowolne urządzenie do jego punktu dostępowego i umożliwić CHIRP + wysyłanie wiadomości NMEA przez UDP. Aplikacja mobilna i urządzenie, które jest podłączone i odbiera NMEA przez UDP, może działać w tym samym czasie.

1. Połączenie

1. Umieść Deeper w wodzie.

2. Połącz się z punktem dostępu Deeper (n.p. Deeper CHIRP + 58BA).

3. Połącz się ze zdalnym hostem:

 • IP: 192.168.10.1
 • Port UDP: 10110

4. Wyślij następujące polecenie przez UDP do Deeper, aby umożliwić wysyłanie wiadomości NMEA przez UDP .: $DEEP230,1*38<0D><0A>

W zależności od parametrów (sekwencja EOL) w Twym programie UDP, następujące komandy mogą być niezbędne: $DEEP230,1*38/r/n lub $DEEP230,1*38

Aby wyłączyć komunikaty NMEA, wyślij następującą komendę: $DEEP230,0*39<0D><0A>.

Uwaga: jeśli używasz wzmacniacza sygnału Deeper Range Extender, użyj następującej metody:

 1. Podłącz Extender do urządzenia Deeper
 2. Podłącz komputer/urządzenie do sieci Wi-Fi Extendera
 3. Połącz się ze zdalnym hostem: Extender IP - 192.168.12.1 UDP: 10110

 

Komunikaty NMEA 0183

Deeper wysyła dane NMEA z okresem 1 sekundy. Dane NMEA obejmują dane GPS, głębokość i temperaturę wody. Następujące wiadomości są wysyłane przez port UDP:

 • $GPGSA
 • $GLGSA
 • $GAGSA
 • $GNRMC
 • $GNVTG
 • $GLGSA
 • $GAGSA
 • $GNRMC
 • $GNVTG
 • $GNGGA
 • $SDDBT
 • $YXMTW

 

3. DBT - Głębokość poniżej przetwornika

 

Głębokość wody w odniesieniu do pozycji przetwornika. Wartość głębokości wyrażona w stopach, metrach i sążniach.

Format:

$xxDBT, DATA_FEET, f, DATA_METRES, M, DATA_FATHOMS, F * hh <0D> <0A>

 

Przykłady

Standardowa precyzja, bez sumy kontrolnej:

$SDDBT, 6,6, f, 2,0, M, 1,1, F <0D> <0A>

6,6 stopy / 2,0 metry / 1,1 sążni.

 

Rozszerzona precyzja, bez sumy kontrolnej:

$SDDBT, 6,66, f, 2,03, M, 1,10, F <0D> <0A>

6,66 stopy / 2,03 metra / 1,11 sążni.

 

Standardowa precyzja, z sumą kontrolną:

$SDDBT, 8.1, f, 2.4, M, 1.3, F * 0B <0D> <0A>

8,1 stopy / 2,4 metra / 1,3 sążni.

 

$SDDBT, 8.1, f, 2.4, M ,, <0D> <0A>

8,1 stopy / 2,4 metra / brak wyjścia sążniowego.

 

4. MTW - średnia temperatura wody

 

Temperatura wody w stopniach Celsjusza.

Format:

$xxMTW, DATA_TEMPERATURE_C, C * hh <0D> <0A>

 

Przykład

Rozszerzona precyzja, z sumą kontrolną:

$YXMTW, 17,75, C * 5D <0D> <0A>

17,75 stopni Celsjusza.

 

5. Polecenia zmiany częstotliwości

 

Korzystając z polecenia Deeper NMEA, można wybrać kąt wiązki sonaru (częstotliwość) przez UDP:

 

 • Szeroki kąt (zakres częstotliwości CHIRP 90 kHz - 115 kHz): $DEEP231,4 * 3C <0D> <0A>
 • Średni kąt (zakres częstotliwości CHIRP 270 kHz - 310 kHz): $DEEP231,5 * 3D <0D> <0A>
 • Wąski kąt (zakres częstotliwości CHIRP 635 kHz - 715 kHz): $DEEP231,6 * 3E <0D> <0A>

 

6. Rozwiązywanie problemów

 

Problem: Pakiety danych NMEA0183 nie są wysyłane lub są początkowo wysyłane, ale przekroczenie limitu czasu następuje po 4-5 minutach

Rozwiązanie: Ustalenie GPS nie jest wystarczająco dobre lub brak pozycji GPS.

 1. Spróbuj połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Deeper i włącz tryb GPS na lądzie. Upewnij się, że jesteś na otwartej przestrzeni, wolnej od przeszkód nad głową, a sonar znajduje się w wodzie.
 2. Poczekaj, aż stan GPS aplikacji zmieni się na zielony (znaleziono GPS), co może zająć do 5 minut.
 3. Strumień NMEA0183 powinien zostać wznowiony po uzyskaniu pozycji GPS.