Eksportowanie nieprzetworzonych danych sonaru

Wszystkie modele echosondy Deeper mają opcję pobierania nieprzetworzonych danych sonaru w formacie .csv. Obecnie można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej FishDeeper 
Aby wyeksportować nieprzetworzone dane sonaru z określonej sesji sonaru, należy upewnić się, że sesja jest zsynchronizowana z chmurą.
Aby zsynchronizować sesję z chmurą, otwórz aplikację FishDeeper i przejdź do historii skanów. Następnie kliknij przycisk chmury w prawym górnym rogu.

 

Następnie zaloguj się na swoje konto na stronie FishDeeper i wybierz sesję skanowania, którą chcesz pobrać. Kolejno kliknij Pobierz CSV -> Dane skanowania

 

Ten eksport zawiera dwa pliki: Sonar.csv i Bathymetry.csv
- Sonar.csv jest generowany we wszystkich trybach skanowania.
- Batymetry.csv jest generowany tylko w następujących trybach skanowania sonaru: Łódź / Brzeg / Łódź z przynętą.
 
Plik Sonar.csv zawiera następujące kolumny:
0 : Wskaźnik czasowy kiedy był pobrany pomiar. Sygnatura czasowa będzie wyświetlana jako liczba milisekund, które upłynęły od 00:00:00 uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), czwartek, 1 stycznia 1970 r. (Czas UNIX) 
1 - n : Siła powrotu ultradźwięku zarejestrowana na każdej głębokości. n zależy od głębokości.
          Im większa głębokość, tym więcej wartości będzie w rzędzie.
          Rozdzielczość ultradźwięku zależy od modelu echosondy:
• Wszystkie serie modeli Deeper CHIRP i PRO+2: od 0 do 4096
• Seria modeli Deeper PRO: od 0 do 1600
• Deeper START: Między 0 a 1600


Batymetry.csv zawiera następujące kolumny:
0 : Szerokość geograficzna
1 : Długość geograficzna
2 : Głębokość w metrach
3 : Wskaźnik czasowy kiedy był pobrany pomiar. Sygnatura czasowa będzie wyświetlana jako liczba milisekund, które upłynęły od 00:00:00 uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), czwartek, 1 stycznia 1970 r. (Czas UNIX) 4 : Pomiar temperatury w C
Uwaga: Jeśli używany jest standardowy tryb skanowania (tylko skanowanie), plik .csv nie będzie zawierał wartości szerokości i długości geograficznej.

F.A.Q  plików Sonar.csv i Bathymetry.csv 

1. Wyznaczenie głębokości rzeczywistej z pliku sonar.csv
Głębokość między powierzchnią wody a dnem musisz zdefiniować samodzielnie, w zależności od tego, co identyfikujesz jako dno w konkretnym przypadku użycia.
Jeśli chodzi o całkowitą zeskanowaną głębokość, istnieją ogólne zasady, które należy uwzględnić, aby właściwie zrozumieć, w jaki sposób jest ona określana:
• Deeper automatycznie określa dno na podstawie siły odbicia i algorytmów. Dokumentacja tych algorytmów nie jest udostępniana publicznie.
• Jeśli Deeper wykryje dno, doda 10 dodatkowych metrów do całkowitej głębokości skanowania.
• Liczba kolumn w pliku .csv jest powiązana z metrami na piksel i głębokością określoną przez sam Deeper. Metry na piksel (rozdzielczość skanowania) zależą od modelu:
Wszystkie modele serii Deeper CHIRP i  model PRO+2: 0,010407008 m. na komórkę
Modele serii Deeper PRO: 0,02738 m. na komórkę
Deeper START: 0,03705 m. na komórkę
 
PRZYKŁAD: jeśli model z serii Deeper CHIRP ustali, że dno znajduje się na głębokości 3 metrów, doda 10 metrów do zeskanowanej głębokości. Liczba kolumn będzie wynosić (3 m + 10 m) / 0,010407008 = 1249 kolumn.


2. Jak jest określana jest liczba rzędów w pliku sonar.csv?
Liczba rzędów zależy od całkowitego czasu skanowania Deeper podczas danej sesji skanowania, a także od liczby skanów (impulsów sonaru) na sekundę. Wszystkie serie modeli Deeper CHIRP i PRO skanują do 15 razy na sekundę. Szybkość skanowania (tempo pulsowania) zależy od głębokości:
• Podczas skanowania płytkich wód szybkość skanowania będzie wyższa.
• Podczas skanowania głębokich wód szybkość skanowania będzie niższa.
• Od 30-35 m. głębokości, szybkość skanowania zacznie się zwalniać. Na 100 metrach będą to 3 skany (impulsy sonaru) na sekundę.
• Jeśli Deeper nie może wykryć dna, szybkość skanowania zostanie ustawiona na najwyższą wartość.
• Szybkość skanowania jest określana automatycznie i nie można jej kontrolować.


3. Dlaczego w pliku Bathymetry.csv znajdują się rzędy z zerową szerokością i długością geograficzną
Sonar zapisuje głębokość do 15 razy na sekundę. GPS zapisuje szerokość i długość geograficzną mniej więcej co sekundę (w zależności od jakości połączenia GPS). W związku z tym liczba rzędów z pomiarami tylko głębokości będzie większa niż liczba rzędów z pomiarami szerokości + długości + głębokości.


4. Jak przekonwertować uniksowy znacznik czasu na format Data + Czas (wraz z sekundami).
Istnieje wiele sposobów konwersji znacznika czasu na normalny czas. Jeśli używasz programu Microsoft Excel, możesz użyć następującego wzoru:
=(D1/86400000)+DATA(1970;1;1)+(X/24)
X= wymagane przesunięcie czasu w stosunku do czasu GMT. Na przykład, jeśli mieszkasz na Litwie i jest czas zimowy (GMT+2), formuła będzie wyglądać następująco (2/24)
Następnie sformatuj komórkę na „Custom”, w „Typ” rrrr-mm-dd hh: mm: ss