Jak zajistit, abych nikdy neztratil zavážecí loďku Deeper Quest?

a. Zavážecí loďka Deeper Quest je vybavena bezpečnostními funkcemi, jejichž úkolem je takovýmto situacím předejít:

Funkce Návrat do oblasti signálu: Loďka Deeper Quest disponuje funkcí návratu do oblasti signálu, která spočívá v tom, že jakmile se loďka ocitne mimo dosah signálu, sama se do něj vrátí. Díky tomu lze udržet kontrolu nad loďkou, i když se vzdálí až příliš daleko.

Funkce Návrat do výchozí polohy při vybití baterie: Loďka Deeper Quest se dokáže automaticky vrátit do výchozí polohy, jakmile stav nabití baterie v loďce nebo v dálkovém ovladači poklesne na 5 %. Tato aktivní bezpečnostní funkce zabraňuje tomu, aby loďka uvízla nebo se ztratila kvůli vybití baterie.

b. Přesto však doporučujeme přijmout další opatření. Pokud používáte funkci autopilota na vzdálenost větší než 300 metrů od břehu, je nutné zhodnotit, zda v průběhu mise autopilota budete mít ze své pozice na zavážecí loďku Deeper Quest přímý výhled. V případě přerušení komunikace se loďka pokusí vrátit do dosahu signálu v přímém směru k vám. Proto je nutné zajistit, aby se v její dráze nenacházely žádné překážky.

Před spuštěním mise autopilota vždy vyhodnoťte reálné podmínky. Zajistěte, aby v trajektorii autopilota nebyly žádné předměty nad hladinou, jako jsou ostrůvky nebo vegetace.

Důrazně doporučujeme, abyste autopilota neposílali na misi, pokud se mezi požadovaným místem a vaší polohou nachází předměty na hladině, jako jsou ostrůvky nebo vegetace.

Pokud se stav nabití baterie v loďce nebo v dálkovém ovladači blíží k 5 %, doporučujeme zavážecí loďku Deeper Quest nepoužívat.

Zavážecí loďku Deeper Quest nepoužívejte v extrémně náročných podmínkách, jako je silný déšť, silný vítr nebo vysoké vlny. Přestože je loďka vybavena funkcí kopilota, je nutné postupovat opatrně a nepodstupovat zbytečná rizika.