Když si na obrazovce sonaru v průběhu skenování pomocí loďky DQ všimnu něčeho zajímavého, jak daný bod poznačím?

Identifikace bodu: Jakmile si na obrazovce všimnete zajímavého bodu, který chcete poznačit, posunutím prstu po obrazovce sonaru směrem doleva aktivujte režim převíjení obrazu. Obrazovka se zastaví přesně na bodu zájmu a ikony loďky (šipka) se rovněž přestane pohybovat (samotná loďka Quest však bude ve své misi pokračovat bez přerušení).

Uložení bodu: Klikněte na ikonu Uložit místo v levém dolním rohu obrazovky. Uložte místo (nebo úlovek), které chcete zaznamenat.

Posunutí ikony: Jakmile místo uložíte, přesuňte ikonu reprezentující uložený bod na umístění loďky na mapě. Tím bude zajištěno, že označený bod je přesně umístěn vůči aktuální poloze loďky. Dbejte na to, aby byla mapa dostatečně přiblížena, abyste dokázali značku přesunout přesně na polohu loďky.

Při procházení historie skenování: Tyto akce můžete provést také při procházení historie skenování. V historii skenování si můžete prohlížet předchozí skeny a i po návratu z rybaření označovat body zájmu.