Ovládání a Funkce v Aplikaci

Jaké jsou nejlepší metody pro trvalé dosahování dosahu až 400 metrů?

a. Zvedněte dálkový ovladač do vzdálenosti alespoň 1,2 metru nad vodní hladinou, nejlépe s využitím stativu. Větší výška může prodloužit dosah. b. Zajistěte, aby byly antény dálkového ovladače i zavážecí loďky Deeper Quest kolmo k vodní hladině. c. Dosah mohou zkrátit jakékoli překážky, jako jsou stromy nebo jejich větvě. Dále je nutné zohlednit aspekty prostředí, jako jsou radiová zařízení v blízkosti, která mohou rušit signál zavážecí loďky Deeper Quest. d. Použijte anténní prodlužovací mod...

Kolik bodů GPS může zavážecí loďka / zařízení autopilot uložit

Autopilot a sonar se ovládají prostřednictvím mobilní aplikace FishDeeper. Počet bodů (bodů zájmu), které můžete uložit na mapu v aplikaci, není nijak omezen. Zařízení autopilot sonaru Deeper Quest můžete dát pokyn, aby navigovalo k jakémukoli z těchto bodů. Můžete také vybrat na mapě obdélníkovou nebo čtvercovou oblast a Deeper Quest tuto oblast automaticky prohledá svým sonarem a sestaví mapu hloubky. Kromě toho máte možnost vytvořit na mapě cestu z bodů, kterou má sonar Deeper Quest následo...

Jak zajistit, abych nikdy neztratil zavážecí loďku Deeper Quest?

a. Zavážecí loďka Deeper Quest je vybavena bezpečnostními funkcemi, jejichž úkolem je takovýmto situacím předejít: Funkce Návrat do oblasti signálu: Loďka Deeper Quest disponuje funkcí návratu do oblasti signálu, která spočívá v tom, že jakmile se loďka ocitne mimo dosah signálu, sama se do něj vrátí. Díky tomu lze udržet kontrolu nad loďkou, i když se vzdálí až příliš daleko. Funkce Návrat do výchozí polohy při vybití baterie: Loďka Deeper Quest se dokáže automaticky vrátit do výchozí polohy,...

Jak co nejlépe využít vestavěné funkce sonaru v loďce Deeper Quest?

V loďce Deeper Quest je vestavěn sonar CHIRP+2, který dokáže provádět přesné podvodní skenování. Má stejné funkce jako model CHIRP+2. Způsob interpretace údajů sonaru je popsán v našich článcích věnovaných analýze a interpretaci dat sonaru: https://deepersonar.com/cs-cz/pages/how-sonars-work https://deepersonar.com/cs-cz/pages/how-to-read-a-fish-finder-chirp

Jak na mapě nastavit „výchozí polohu“?

Zapnutí: Zapněte loďku a dálkový ovladač. Umístění na vodu: Zavážecí loďku Deeper Quest umístěte na vodní hladinu přesně v místě, které chcete označit jako „výchozí poloha“. Ověření kontrolky autopilota: Ověřte, že kontrolka autopilota na loďce svítí zelenou barvou, což znamená, že je navázáno spojení GPS. Toto je k přesnému označení „výchozí polohy“ na mapě naprosto nezbytné. Ovládání na dálku: Pomocí dálkového ovladače přesuňte loďku mírně vpřed. Ověření na mapě: Po určení „výchozí polohy“...

Co se stane, když se spojení loďky Deeper Quest přeruší v průběhu mise autopilota?

Pokud se v průběhu mise autopilota přeruší spojení loďky Deeper Quest, loďka se pokusí opětovně navázat spojení návratem do dosahu signálu. Podívejte se na naše tipy, jak zajistit maximální dosah, které najdete na tomto odkazu: Po návratu do dosahu signálu si můžete vybrat, zda má loďka pokračovat v misi, nebo zda chcete naplánovat novou misi v dosahu signálu.

Je zavážecí loďka Deeper Quest vybavena „tichým“ režimem, a pokud ano, jak funguje?

V tichém režimu se rychlost zavážecí loďky sníží o 85 % a vypnou se LED světla, aby se minimalizovala hlučnost a rušení ryb.

Je možné zkombinovat dva hlavní zásobníky zavážecí loďky do jednoho velkého?

Ano, můžete. Zavážecí loďka je vybavena dvěma hlavními zásobníky oddělenými plastovou přepážkou, kterou lze snadno odstranit. Stačí odšroubovat úchyt držící plastovou přepážku, vyjmout přepážku a poté úchyt namontovat zpátky na své místo. K tomuto úkonu nejsou potřeba žádné technické dovednosti. Ve výsledku budete mít jeden velký zásobník namísto dvou, takže si můžete flexibilně vybírat, jakému typu úložiště nástrahy dáváte přednost.