Jaké jsou nejlepší metody pro trvalé dosahování dosahu až 400 metrů?

a. Zvedněte dálkový ovladač do vzdálenosti alespoň 1,2 metru nad vodní hladinou, nejlépe s využitím stativu. Větší výška může prodloužit dosah.

b. Zajistěte, aby byly antény dálkového ovladače i zavážecí loďky Deeper Quest kolmo k vodní hladině.

c. Dosah mohou zkrátit jakékoli překážky, jako jsou stromy nebo jejich větvě. Dále je nutné zohlednit aspekty prostředí, jako jsou radiová zařízení v blízkosti, která mohou rušit signál zavážecí loďky Deeper Quest. 

d. Použijte anténní prodlužovací modul (součástí sady Deeper Quest).

Při použití režimu Autopilot  ve vzdálenosti více než 300 metrů od břehu je nutné, aby zavážecí loďka Deeper Quest zůstala po celou dobu mise v dohledu. Pokud dojde ke ztrátě kontaktu, loďka se pokusí vrátit přímou drahou zpět, a proto je vhodné se vyhýbat překážkám na trase.