Jak najít ryby pomocí režimu Detailed imaging (podrobné zobrazování)? (Řada PRO a CHIRP+)

Existují 2 způsoby, jakými jsou ryby v aplikaci Deeper App zobrazovány. Nejsnadnějším způsobem jejich detekování je zapnutí ikon ryb. Aplikace zde interpretuje hodnoty ze sonaru a identifikuje některé z nich jako ryby. Ikony ryb mají 3 velikosti – malou, střední a velkou. Správná identifikace ryb a jejich velikosti závisí na mnoha proměnných, přičemž hmotnost ryb je pouze jednou z nich. Ikony ryb nejsou nejpřesnějším způsobem posuzování velikosti ryb, protože algoritmus by mohl zobrazit jednu větší rybu, když ve skutečnosti to bude několik malých ryb. Nejpřesnějším způsobem posouzení velikosti ryb je vypnutí ikon ryb. S vypnutými ikonami se ryby potom budou zobrazovat jako obloučky nebo čárky. K tomuto způsobu vyhledávání ryb existuje křivka, která se uloží, a na začátku se může zdát býti matoucí. Ale s pokračující praxí budete schopni určit, co je ryba, a jak je velká. Zde můžete najít podrobného průvodce k tomuto způsobu detekování ryb:
Vyhledávání ryb a podvodních objektů pomocí řady PRO
Vyhledávání ryb a podvodních objektů pomocí modelu CHIRP+ 

Některé příklady ryb na obrazovce sonaru:

 Spousta malých ryb zobrazená pomocí ikon ryb a bez nich

Štika zobrazená hodnota sonaru s nízkou nastavenou citlivostí, a jak vypadá ve skutečnosti

Kapr zobrazený v aplikaci a ve skutečnosti

Auto pod vodou