Zobrazit pouze sken režim. Podrobné zobrazování (řada PRO)

Dno: Když je váš sonar Deeper nastaven na podrobné zobrazení, může vám pomoci určit, zda dno je tvrdé nebo měkké. Když se impulzy vysílané z vašeho sonaru Deeper odrazí ode dna, tvrdé dno vrátí silnější signál než měkké dno.
Při používání barevného režimu obrazovky Classic může být dno zobrazené jako: oranžové (nejtvrdší dno), hnědé (střední) a černé (nejměkčí). Dno bude vždy dávat nejsilnější návrat signálu z jakýchkoliv předmětů; proto bude mít nejintenzivnější barvu. Dno je zobrazeno jako souvislá, intenzivně zbarvená čára běžící přes spodek obrazovky.


Druhý návrat sonaru: Také můžete vidět druhý návrat sonaru: ten je způsoben tehdy, když signál sonaru narazí mezi dnem a hladinou vody a znovu se vrátí zpět. Tvrdá dna budou vykazovat silnější druhý návrat, zatímco měkká dna budou vykazovat velmi slabý návrat nebo vůbec žádný.

Ikona ryb: Ikony ryb se zobrazují ve třech různých velikostech. Klasifikace ryb podle velikosti závisí na mnoha proměnných, přičemž hmotnost je pouze jednou z nich. To znamená, že ikony ryb neodrážejí vždy přesně skutečnou velikost ryby. Jestliže chcete posoudit skutečnou velikost ryby přesněji, musíte zvolit Detailed Smart Imaging (podrobné chytré zobrazování) a zrušit zaškrtnutí položky Fish Icons (Ikony ryb). Pomocí těchto nastavení můžete posoudit velikost ryby celkem přesně, ačkoliv identifikace ryby může být poprvé obtížnější. Více o tomto tématu si můžete přečíst zde.

Hladina vody: podél vrchu obrazovky můžete vidět modrou čáru hladiny vody se skvrnami intenzivních barev. Tato oblast představuje rušivý odraz hladiny, který může být způsoben vlnami nebo jiným rušením sonaru na hladině vody. Rušivý odraz hladiny je slepá zóna, kde sonar nebude detekovat žádné ryby ani podvodní objekty.
Délka rušivého odrazu hladiny závisí na použitém úhlu paprsku a frekvenci. Čím vyšší frekvence – tím je menší rušivý odraz hladiny a v tím menší hloubce bude muset sonar Deeper pracovat.
Úzký paprsek (290 kHz) bude mít zónu rušivého odrazu hladiny sahající do hloubky 0,5 m (2 stopy) od hladiny vody. V této oblasti nebudou detekovány žádné ryby ani podvodní objekty. Jestliže skutečná hloubka vody bude menší než 0,5 m (2 stopy), sonar Deeper zobrazí chybové hlášení „příliš mělká nebo příliš hluboká voda“.
Široký paprsek (90 kHz) bude mít zónu rušivého odrazu hladiny 1,3 m (4,3 stopy), a v této oblasti nebude detekovat žádné ryby. Jestliže skutečná hloubka vody bude menší než 1,3 m (4,3 stopy), sonar Deeper zobrazí chybové hlášení „příliš mělká nebo příliš hluboká voda“.
Vodní tráva: Místa zarostlá vodní trávou a vegetace se zobrazují zeleně.
Hejna ryb: Sonary Deeper budou jasně ukazovat hejna malých ryb, která budou zobrazena jako obláčky různých tvarů a velikostí. Přesný vzhled bude záviset na počtu ryb a rychlostí vašeho člunu, pokud provádíte trolling.