Režim ze břehu pomocí GPS (pouze modely PRO+ a CHIRP+)

Chytré sonary Deeper PRO+ a CHIRP+ mají přijímač GPS, který umožňuje, aby tato zařízení při chytání ryb ze břehu mapovala vaše místa rybaření vytvářením batymetrických map s obrysem dna. Režim ze břehu pomocí GPS funguje stejným způsobem jako režim z člunu, avšak místo používání GPS modulu ve vašem chytrém telefonu se v tomto režimu používá interní přijímač GPS, který je nainstalován v sonaru Deeper PRO+ nebo CHIRP+.
Když budete v režimu ze břehu pomocí GPS, můžete si povšimnout, že v horní části obrazovky je stavová ikona GPS.

 

Dobré stanovení. Když ikona GPS je zelená a zůstává na obrazovce trvale, znamená to, že poloha vašeho sonaru Deeper je stanovena přesně. Všechna data GPS jsou vhodná pro mapování obrysu dna, takže jste připraveni spustit mapování.
Poloha získávání. Když ikona GPS je oranžová a bliká, znamená to, že váš sonar Deeper zpracovává satelitní informace a vaše poloha je momentálně buď neznámá (váš chytrý sonar Deeper není na mapě znázorněn), nebo není dostatečně přesná na použití pro batymetrii (váš chytrý sonar Deeper je na mapě znázorněn). Je pravděpodobné, že když vrhnete váš sonar Deeper znovu, někdy se stav GPS vrátí z dobrého stanovení zpět na získávání polohy. Po dlouhé době bez používání (několik dnů/týdnů) může zařízení získání polohy GPS po vložení do vody trvat déle.
Signál není dostupný. Když je ikona GPS červená, znamená to, že neexistuje žádný signál GPS. K tomuto stavu může dojít, když se váš sonar Deeper používá ve vnitřním prostředí, uvnitř vozidla, pod střechou člunu, pod hustým listovím nebo za jiných náročných přírodních podmínek (například v roklích, v neklidné vodě). Také k tomu může dojít, když se váš sonar Deeper ponoří pod vodu. 
ⓘ Účinnost interního přijímače GPS závisí na povětrnostních podmínkách, charakteristikách krajiny a postavení satelitů. Účinnost zhorší elektrické vedení vysokého napětí v oblasti.