Hvordan finne fisk med detaljert bildebehandlingsmodus? (PRO-seriene og CHIRP +)

Det er to måter fisk vises på i Deeper-appen. Den enkleste måten å oppdage dem på er å slå på fiskeikoner. Her tolker appen ekkoloddavlesningene, og identifiserer noen av dem som fisk. Fiskeikoner har tre størrelser – små, middels og store. Å korrekt identifisere en fisk og størrelsen dens avhenger av mange variabler, der fiskens vekt kun er en av dem. Fiskeikoner er ikke den mest nøyaktige måten å avgjøre fiskens størrelse på, fordi algoritmen kan vise en større fisk når det faktisk er flere små fisker. Den mest nøyaktige måten å avgjøre fiskestørrelsen på er å slå av fiskeikoner. Når fiskeikoner er slått av, vises fisken som buer eller linjer. Det er en læringskurve å finne fisk på denne måten, og i begynnelsen kan det virke forvirrende. Men med øvelse vil du kunne avgjøre hva som er en fisk og hvor stor den er. Her finner du en grundig veiledning for å finne fisk på denne måten:
Finne fisk og undervannsobjekter med PRO-serien
Finne fisk og undervannsobjekter med CHIRP + 

Noen eksempler på fisk på ekkoloddskjermen:

Små fisk vist som buer  
 

 

Fiskebuer viser noen små fisker ved siden av hverandre, men den lille størrelsen skyldes lav følsomhetsinnstilling. I virkeligheten var fisken mye større.

\

Karpe vist i appen og i virkeligheten

 En bil under vann