Vis kun scanningsmodus. Detaljert bildebehandling (PRO-serien)

Bunn: Når den er satt til detaljert bildebehandling, kan Deeper hjelpe deg med å finne ut om bunnen er hard eller myk. Når ekkoloddpulseringene som sendes fra Deeper reflekteres fra bunnen, vil en hard bunn returnere et sterkere signal enn en myk bunn.
Når du bruker klassisk skjermfargemodus kan bunnen vises som: Oransje (hardest bunn), brun (middels) og svart (mykest). Bunnen vil alltid gi den sterkeste signalreturen til ethvert objekt – derfor vil den ha den mest intense fargen. Bunnen vises som en kontinuerlig, intens farget linje som går over bunnen av skjermen.
Andre ekkoloddretur: Du kan også se en ekkoloddretur nummer to: Det skjer når ekkoloddsignalet hopper mellom bunnen og overflaten av vannet og tilbake igjen. Harde bunner gir en sterk andre retur, mens myke bunner vil vise en veldig svak eller ingen i det hele tatt.
Fiskeikon: Fiskeikoner vises i tre ulike størrelser. Klassifiseringen av fisk etter størrelse er avhengig av mange variabler, der vekt kun er en av dem. Dette betyr at fiskeikoner ikke alltid reflekterer den faktiske fiskens størrelse. Hvis du vil avgjøre fiskens faktiske størrelse mer nøyaktig, bør du velge Detaljert smart bildebehandling og umerke Fiskeikoner. Med disse innstillingene kan du avgjøre størrelsen på fisken ganske nøyaktig, selv om det å identifisere fisken kan være vanskelig i starten. Les mer om dette emnet her.
Vannoverflate: Langs toppen av skjermen ser du en blå vannoverflate med en gruppe av intense farger. Dette området er overflaterot, som kan være forårsaket av bølger eller annen ekkoloddinterferens på vannoverflaten. Overflaterot er blindsonen, der ekkoloddet ikke oppdager noen fisker eller undervannsobjekter.
Lengden på overflaterotet avhenger av strålevinkelen og frekvensen som brukes. Jo høyere frekvens, desto mindre er overflaterotet, og jo mindre dybde trenger Deeper for å fungere.
Smal stråle (290 kHz) vil ha en sone for overflaterot som strekker seg ned til 0,5 m (2 ft) fra vannoverflaten. Ingen fisk eller undervannsobjekter blir oppdaget i dette området. Deeper-ekkoloddet vil vise feilmeldingen "for grunt eller for dypt" hvis den faktiske dybden på vannet er mindre enn 0,5 meter (2 ft).
Bred stråle (90 kHz) vil ha en sone for overflaterot på 1,3 m (4,3 ft), og vil ikke oppdage noen fisker i det området. Deeper-ekkoloddet vil vise feilmeldingen "for grunt eller for dypt" hvis den faktiske dybden på vannet er mindre enn 1,3 m (4,3 ft).
Ugress: Ugresslag og vegetasjon vises i grønt.
Fiskestim: Deeper-ekkolodd viser tydelig stimer av agnfisk, som vil vises som skyer i ulike former og størrelser. Det eksakte utseende vil avhenge av antall fisk, og båtens fart hvis du dorger.