Isfiskemodus (PRO-serien og CHIRP +)

Deeper-ekkolodd er motstandsdyktige mot kulde og konstruert for å brukes om vinteren (dette gjelder ikke Deeper START).
Standardskjermen i isfiskemodus har en tradisjonell ekkoloddvisning for isfiske for overvåking av forholdene under isen. Bred rekkeviddemodus (vertikalt ekkolodd) som vises på høyre side lar deg spore bevegelsen til selv den minste lokkematen eller agnet i sanntid.
Den delte skjermen viser både skjermen på det vanlige ekkoloddet og på ekkoloddet for isfiske på en skjerm. Å se dataene fra Deeper overført i sanntid, gjør det mulig å følge alle undervannsbevegelser, inkludert lokkemat- eller agnbevegelser og fiskens plassering.
Du kan også slå på Zoom-funksjonen, som finnes i de detaljerte innstillingene i den venstre menyen.
Zoom-funksjonen lar deg fokusere på bestemte objekter på det vertikale ekkoloddet, og du kan forstørre eller redusere det zoomede området. Dette gir deg enda bedre sporing av lokkemat og fisk i sanntid. Dette er et ekstremt nøyaktig verktøy for å overvåke og reagere på undervannsaktivitet. Bruk zoom-funksjonen for å maksimere observasjonen hvis du ser en fisk, og målrett den med lokkematen eller agnet.

GPS-markering av ishull. Deeper-appen registrerer og lagrer alle ishullene du fisker i direkte på et kart med GPS-hullmarkeringsfunksjonen. For hvert nye sted du fisker, vil et nytt sted bli markert på kartet. Alle dataene Deeper fanger opp på det stedet lagres også. Så du ender opp med en detaljert oversikt over hvert hull du fisket i, som du kan bruke igjen neste gang du fisker på det stedet (kartet er tilgjengelig frakoblet). Denne funksjonen bruker GPS-en i telefonen eller nettbrettet, så sørg for at enheten er så nær ishullet du fisker i som mulig når du først slipper Deeper ned. Etter noen sekunder markeres posisjonen din, og du kan flytte telefonen unna.