Режим за лодка (серия PRO и CHIRP+)

Сонарите Deeper могат лесно да бъдат монтирани на лодки, каяци и надуваеми лодки с помощта на гъвкавото монтажно рамо. Когато ловите риба в режим за лодка, можете да създавате батиметрични карти на вашите места за риболов, като извършвате тролинг.

Когато работи в режим за лодка, Приложението Deeper App незабавно се свързва с GPS-а на смартфона или таблета и създава батиметрични карти в реално време, които можете да видите от лявата страна на екрана. За да сте сигурни, че батиметричните карти, които създавате в режим за лодка, са точни, уверете се, че сонарът Deeper е в непосредствена близост до вашия смартфон или таблет, тъй като използва техния GPS модул.

Батиметричните карти се записват автоматично и по-късно може да се осъществи достъп до тях от раздела History (История) на приложението. Те също така ще бъдат качени в профила ви в Lakebook.

1. За да използвате функцията, включете Boat Mode (Режим за лодка) (намира се в горната лента на менюто, в главното поле Settings (Настройки)).
2. Функцията за картографиране ви дава възможност незабавно да виждате детайлите по контура на дъното и дълбочината, за да намирате най-добрите зони за риболов.
3. Бялата линия на картата показва GPS записа, докато цветовата гама изобразява дълбочините и подводните контури, които картографирате.
4. За достъп до записите на вашите сонарни сканирания и батиметричните карти, всички с неограничено количество съхранени данни, отидете на функцията History (История), намираща се в горната лента на менюто.

ⓘ За получаването на най-добри резултати при риболов от лодка изтеглете офлайн картите (намерете ги в менюто Settings (Настройки)). Ако не сте изтеглили офлайн картите, приложението Deeper App ще използва мобилни данни за картографска информация, което може да доведе до проблеми с връзката и таксите за мобилни данни.

ⓘ Ако се връщате в област, която вече сте картографирали, ще видите предишните си батиметрини сканирания, показани на картата.

ⓘ Можете да картографирате ново местоположение или да се върнете към тези, които ви харесват най-много. Също така, ако щракнете двукратно върху цветна зона на батиметрична карта, ще получите информация за дълбочината на това място.