Показване само на сканиране режим. Детайлно изобразяване (серия PRO)

Дъно: Когато е настроен на детайлно изобразяване, сонарът Deeper може да ви помогне да определите дали дъното е твърдо или меко. Когато сонарните импулси, изпратени от Deeper, се отразят от дъното, твърдото дъно ще върне по-силен сигнал от мекото дъно.

Когато използвате режим на класически цветен екран, дъното може да се показва като: оранжево (най-твърдо дъно), кафяво (средно твърдо) и черно (най-меко). Дъното винаги ще дава най-силния отразен сигнал от който и да е друг обект; следователно то ще има най-интензивния цвят. Дъното е показано като непрекъсната, интензивно оцветена линия, минаваща през долната част на екрана.

Втори отразен сонарен сигнал: Може също така да видите втори отразен сонарен сигнал: той се получава, когато сигналът от сонара се отрази от дъното, след това от повърхността на водата и после пак от дъното. При твърдите дъна ще се покаже силен втори отразен сигнал, докато при меките дъна ще се покаже много слаб или никакъв такъв сигнал.

Икона на риба: Иконите на рибата се показват в три различни размера. Класификацията на рибите по размер зависи от много променливи, като теглото е само една от тях. Това означава, че иконите на рибата не винаги точно отразяват действителния размер на рибата. Ако искате да прецените по-точно действителния размер на рибата, трябва да изберете Detailed Smart Imaging (Детайлно интелигентно изобразяване) и да махнете отметката от Fish Icons (Икони на риби). С тези настройки можете да прецените доста точно размера на рибата, въпреки че идентифицирането на рибата може да бъде по-трудно в началото. Прочетете повече по тази тема тук.

Водна повърхност: По продължение на горната част на екрана ще видите синята линия на водната повърхност с групиране на интензивни цветове. Тази зона представлява Шум от повърхността, който може да бъде причинен от вълни или други смущения на сонара на повърхността на водата. Шумът от повърхността поражда сляпа зона, където сонарът няма да открие никакви риби или подводни обекти.

Дълбочината на зоната с шум от повърхността зависи от ъгъла на снопа лъчи и използваната честота. Колкото по-висока е честотата, толкова по-малък е шумът от повърхността и толкова по-малка е дълбочината, от която сонарът Deeper се нуждае, за да работи.

Тесният сноп лъчи (290 kHz) ще има зона на шума от повърхността, която се простира до 0,5 м от повърхността на водата. В тази зона няма да се откриват риби или подводни обекти. Сонарът Deeper ще покаже съобщение за грешка "too shallow or too deep" (твърде плитко или твърде дълбоко), ако действителната дълбочина на водата е по-малка от 0,5 м.

Широкият сноп лъчи (90 kHz) ще има зона на шума от повърхността, която се простира до 1,3 м дълбочина, и там няма да се открива никаква риба. Сонарът Deeper ще покаже съобщение за грешка "too shallow or too deep" (твърде плитко или твърде дълбоко), ако действителната дълбочина на водата е по-малка от 1,3 м.

Растителност: Водораслите и растителността са показани в зелено.

Ята риба: Сонарите Deeper ясно ще покажат ятата дребна риба, които ще бъдат представени като облаци с различни форми и размери. Точният им външен вид ще зависи от броя на рибите и скоростта на лодката, ако правите тролинг.