Брегови GPS режим (само за модели PRO+ и CHIRP+)

Интелигентните сонари Deeper PRO+ и CHIRP+ имат GPS приемник, който позволява на тези устройства да направят карта на вашите места за риболов чрез създаване на батиметрични, дънни контурни карти при риболов от брега. Бреговият GPS режим работи по същия начин като режима за лодка, но вместо да използва GPS-а на вашия смартфон, бреговият GPS режим използва вътрешния GPS приемник, монтиран в Deeper PRO+ или CHIRP+.

Когато сте в брегови GPS режим, ще забележите, че в горната част на екрана има икона за GPS статуса.

 

Точно определяне на местоположението. Когато иконата на GPS-а е зелена и свети постоянно на екрана, това означава, че местоположението на вашия сонар Deeper е точно определено. Всички GPS данни са подходящи за картографиране на дънните контури, така че сте готови да започнете картографирането.

Определяне на позицията. Когато GPS иконата е оранжева и мига, това означава, че сонарът Deeper обработва сателитна информация и в момента местоположението ви е неизвестно (интелигентният сонар Deeper не е показан на картата) или не е достатъчно прецизно определено, за да се използва за батиметрия (интелигентният сонар Deeper е показан на картата). Възможно е понякога състоянието на GPS-а да се промени от добра фиксация към определяне на позицията, когато метнете сонара Deeper отново във водата. След дълъг период без употреба (няколко дни/седмици), на устройството може да е необходимо повече време, за да определи GPS позицията, когато се постави във водата.

Няма сигнал. Когато GPS иконата е червена, това означава, че няма GPS сигнал. Това състояние може да възникне, когато сонарът Deeper се използва на закрито, в превозно средство, под покрива на лодката, под гъст листак или в други тежки природни условия (например в клисури, в бурни води). Това може да се случи и ако сонарът Deeper е потопен под вода. 

ⓘ Работата на вътрешния GPS приемник зависи от метеорологичните условия, характеристиките на ландшафта и разположението на спътниците. Електрическите проводници с високо напрежение в района ще затруднят работата на устройството.