Sinkroniziranje podataka

Možete sigurnosno kopirati sve skenove uređaja Deeper na svoj zaštićeni poslužitelj u oblaku. To vam može biti korisno za:

  • pristupanje podacima na bilo kojem Androidu ili iOS uređaju putem aplikacije Deeper s jedinstvenim vjerodajnicama za prijavu na Deeper;
  • pregledavanje skenova kao i karata na bilo kojem računalu kroz platformu Lakebook;
  • oslobađanje prostora na svom pametnom telefonu bez gubitka skenova – podatke možete spremati samo na Deeper oblaku;
  • prebacivanje postojećih skenova na novi uređaj kada npr. kupite novi telefon.

Sve nove karte ili skenovi automatski će se sinkronizirati s poslužiteljem na oblaku, ali to se ne može dogoditi istog trena. Ako sesija ima ikonu oblaka s kvačicom, znači da je već sinkronizirana. Ako ima samo obrise oblaka, znači da još nije sinkronizirana.

Kako biste odmah prenijeli sesije koje nisu sinkronizirane, dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu zaslona (oblak sa strelicom prema gore) dok ste u načinu rada Povijest. Pobrinite se da je telefon za vrijeme sinkroniziranja povezan na stabilnu internetsku vezu.

Podaci koji nisu sinkronizirani dostupni su samo na vašem telefonu, ni na jednom drugom uređaju ni na platformi Lakebook.

Kada se vaši podaci sinkroniziraju, imate više fleksibilnosti kako ih pohraniti. Imate dvije glavne opcije za čuvanje podataka:

-        Sinkronizirano – ova vrsta podataka sprema se i na telefonu i na poslužitelju u oblaku. Možete im pristupiti putem telefona ili bilo kojeg drugog uređaja putem aplikacije Deeper. Karte i skenovi mogu se vidjeti i na platformi Lakebook. Sinkroniziranim podacima pristupate s bilo kojeg uređaja, a karte i skenovi mogu se vidjeti na platformi Lakebook.

-        Udaljeno – ova se vrsta podataka sprema samo na našem poslužitelju u oblaku. Ne može im se pristupiti putem aplikacije Deeper. Ako ih želite vidjeti na svojem telefonu ili bilo kojem uređaju Android ili iOS, morate ih prvo preuzeti s oblaka preko aplikacije Deeper. Karte i skenovi pohranjeni kao udaljeni podaci mogu se još uvijek vidjeti na web-portalu Lakebook.

Vaši će se skenovi, prema zadanim postavkama, spremiti kao sinkronizirani podaci. Kako biste sesiju pretvorili u Udaljene podatke, što znači da neće zauzimati prostor na vašem telefonu, samo odaberite ikonu za brisanje i opciju „Izbriši samo iz aplikacije“. Pojavit će se ikona za brisanje ako držite prst na skenu (ili ga pomaknite nalijevo ako se koristite uređajem Apple). Skenovi spremljeni kao sinkronizirani podaci normalno će se pojaviti u aplikaciji dok će se udaljeni podaci pojaviti, ali imat će samo sive obrise.