Aplikacija Deeper

Prijeđite s aplikacije Deeper Smart Sonar na Fish Deeper

Više ne podržavamo staru aplikaciju Deeper Smart Sonar. Preuzmite i upotrebljavajte Fish Deeper za još bolje ribolovno iskustvo! Napravite ovu izmjenu bez gubitka podataka Prijelaz s aplikacije Deeper Smart Sonar na Fish Deeper nije kompliciran. Sve što trebate je sinkronizirati svoje podatke. Samo pratite ove korake: 1. Otvorite aplikaciju Deeper Smart Sonar i idite na Povijest. 2. Provjerite jeste li povezani s internetom. Ako Wi-Fi nije dostupan, upotrijebit će se mobilni podaci. 3. Prit...

Razumijevanje glavnog zaslona

Glavni zaslon prikazuje podatke sonara koje tumači aplikacija Deeper. Vrh zaslona odgovara površini vode najbliže vašem uređaju Deeper. Dno zaslona prikazuje dubinu i dno. Kod tumačenja podataka sonara upamtite da Deeper prikuplja samo ono što se nalazi ispod njega i da zaslon neprestano klizi. Desna strana zaslona prikazuje najnovije podatke sonara a očitanja u desnom kutu predstavljaju trenutna očitanja. Kako dolaze novi podaci sa sonara, stariji se podaci pomiču nalijevo i zaslon klizi. ...

Sinkroniziranje podataka

Možete sigurnosno kopirati sve skenove uređaja Deeper na svoj zaštićeni poslužitelj u oblaku. To vam može biti korisno za: - pristupanje podacima na bilo kojem Androidu ili iOS uređaju putem aplikacije Deeper s jedinstvenim vjerodajnicama za prijavu na Deeper; - pregledavanje skenova kao i karata na bilo kojem računalu kroz platformu Lakebook (https://maps.deepersonar.com/); - oslobađanje prostora na svom pametnom telefonu bez gubitka skenova – podatke možete spremati samo na Deeper obl...

Postavke

Aplikacija Deeper automatski će otkriti koji je model povezan na vaš pametni telefon ili tablet i prikazat će postavke koje su dostupne za taj model. Opće postavke koje su dostupne za sve modele uređaja Deeper. 1. Mjerne jedinice, dopušta vam promjenu jedinica dubine i temperature. Možete birati između metričkih (m,°C), anglosaksonskih (ft,°F) i jedinica za mjerenje dubine (ftm,°F). 2. Svjetlina, mijenja svjetlinu zaslona na vašem mobilnom telefonu ili tabletu. 3. Značajka Karte izvan mrež...