Prijeđite s aplikacije Deeper Smart Sonar na Fish Deeper

Više ne podržavamo staru aplikaciju Deeper Smart Sonar. Preuzmite i upotrebljavajte Fish Deeper za još bolje ribolovno iskustvo!

Napravite ovu izmjenu bez gubitka podataka

Prijelaz s aplikacije Deeper Smart Sonar na Fish Deeper nije kompliciran. Sve što trebate je sinkronizirati svoje podatke. Samo pratite ove korake:
1.       Otvorite aplikaciju Deeper Smart Sonar i idite na Povijest.
2.       Provjerite jeste li povezani s internetom. Ako Wi-Fi nije dostupan, upotrijebit će se mobilni podaci.
3.       Pritisnite ikonu oblaka i vaši će se skenovi učitati na oblak.
4.       Kad se uvjerite da su sve vaše sesije sinkronizirane, zatvorite aplikaciju Deeper Smart Sonar.
5.       Ako to već niste učinili, preuzmite aplikaciju Fish Deeper.

 

6.       Otvorite aplikaciju Fish Deeper i prijavite se s istim podacima za račun koje upotrebljavate za prijavu u aplikaciju Deeper Smart Sonar.
7.       Provjerite jeste li prihvatili sve suglasnosti.
8.       Idite na Povijest skeniranja u gornjem lijevom izborniku kako biste pronašli sve svoje skenove.
9.       Za pregledavanje preuzmite skenove na svoj uređaj.