Aplikacija Deeper automatski će otkriti koji je model povezan na vaš pametni telefon ili tablet i prikazat će postavke koje su dostupne za taj model.

Opće postavke koje su dostupne za sve modele uređaja Deeper.

1.      Mjerne jedinice, dopušta vam promjenu jedinica dubine i temperature. Možete birati između metričkih (m,°C), anglosaksonskih (ft,°F) i jedinica za mjerenje dubine (ftm,°F).
2.      Svjetlina, mijenja svjetlinu zaslona na vašem mobilnom telefonu ili tabletu.
3.      Značajka Karte izvan mreže, način na koji se preuzimaju karte za upotrebu izvan mreže. Karte su razvrstane prema pokrajinama i državama. Kada preuzmete kartu s popisa, možete joj pristupiti u bilo kojem trenutku čak i kada nemate vezu s internetom.
4.      Računi, omogućuju vam upravljanje osobnim postavkama računa. Možete se prijaviti i odjaviti sa svojih Facebook i Google+ računa. Imajte na umu, odjavom s računa izbrisat ćete sve podatke koji nisu sinkronizirani.
5.      Simulacije, omogućava ili onemogućava način rada za demonstriranje aplikacije. To na glavnom zaslonu prikazuje informacije sa sonara kada uređaj Deeper nije povezan s vašim pametnim telefonom ili tabletom.

ⓘ Jezik (samo za iOS) vam omogućava ručni odabir jezika aplikacije između svih dostupnih izbora. Androidi će automatski koristiti jezik kojim se koristite na telefonu.

Postavke sonara: 

1.      Opcija Upravljanje uređajima Deeper omogućava vam odabir uređaja s kojim se želite povezati u slučaju da ste upotrebljavali više od jednog ili ako u vašoj blizini ima više od jednog uređaja.
2.      Način rada sonara vam omogućava da birate između različitih načina ribolova: Ribolov s obale, Čamac, Ribolov na ledu, Čamac za prihranjivanje, Prikaži samo sken, Samo skeniranje (bez GPS-a). Ta postavka nije dostupna za Deeper START.
3.      Opcija frekvencije omogućuje vam biranje između dvije radne frekvencije. Različite frekvencije pružaju različite razine skeniranja pojedinosti i širine zraka sonara (uskokutne ili širokokutne zrake). Ta postavka nije dostupna za Deeper START.
4.      Način rada Zaslon u boji omogućuje vam biranje najprimjerenije palete boja za prikazivanje podataka sa sonara ovisno o okruženju, uvjetima i dobu dana kada pecate. Pored klasične palete boja, postoje i druge dvije opcije – Dnevna i Noćna – koje možete koristi za najbolja očitavanja sonara kada je sunčana svjetlost jaka (Dnevni način) ili u uvjetima s manje svjetla (Noćni način). Ta opcija nije dostupna za Deeper START
5.      Pomoću Okomitog pokazivača vidite jačinu povrata sonara koji Deeper prima. Možete ju uključiti i isključiti. Ta postavka nije dostupna za Deeper START.
6.      Kod pecanja po noći ili u uvjetima s malo svjetla trebate uključiti značajku Noćni ribolov. Kod uređaja Deeper START može se odmah aktivirati dok je za uređaje Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ i 3.0 modele potrebnoprvo zamijeniti standardni poklopac i zamijeniti ga Deeper navlakom za noćni ribolov. Način Noćni ribolov aktivira treptajuće svjetlo koje je vidljivo samo kroz prozirni poklopac.
7.      Značajka Alarm dubine omogućuje ili onemogućuje zvučne obavijesti koje se aktiviraju kada Deeper očita dubinu koja je u navedenom rasponu dubine.
8.      Značajka Alarm za ribe omogućuje i onemogućuje zvučne obavijesti koje se reproduciraju kada Deeper prepozna ribu.
9.      Značajka oznaka Ribe na dubini omogućuje i onemogućuje očitavanja dubine koja se prikazuju iznad ikona riba. Možete odabrati udaljenost od površine ili udaljenost od dna.

Priručnik sadrži priručnike za modele 3.0, PRO, PRO+ i CHIRP+ i kontakte za korisničku podršku.

Aplikacija prikazuje koja je verzija trenutno instalirana. Pobrinite se da imate najnoviju verziju aplikacije kako biste osigurali najbolji radni učinak.