Błąd „Deeper Sonar jest już połączony z aplikacją Deeper Smart Sonar”

Zmień swoją czułość w aplikacji. Spróbuj zwiększyć ją do 100% - spowoduje to trochę szumów sonaru, ale jeśli przyrząd jest ledwo widoczny, maksymalna czułość go podświetli.

Jeśli próbujesz połączyć się z echosondą Deeper za pośrednictwem aplikacji FishDeeper, ale pojawia się komunikat: „Twoja echosonda Deeper jest już połączona z aplikacją Deeper Smart Sonar”, są możliwe 2 przyczyny:

1. Urządzenia z systemem oprogramowania Android i iOS: Może się to zdarzyć, jeśli wciąz korzystasz ze starej aplikacji Deeper (Deeper Smart Sonar) i jest ona już połączona z echosondą Deeper. Uniemożliwia to połączenie w aplikacji FishDeeper.
Zdecydowanie zalecamy usunięcie aplikacji Deeper Smart Sonar, która jest już nieaktualna i nie obsługiwana technicznie. Zamiast tego używaj aplikacji FishDeeper, która jest aktualną, wspieraną i ciągle odnawianą aplikacją. Można ją pobrać w Google Play lub Appstore.

2. Tylko dla urządzeń z systemem iOS: Ten błąd może się pojawiać, jeśli jednocześnie używasz aplikacji Navionics i FishDeeper. Aplikacja Navionics próbuje uzyskać dostęp do określonych procesów połączeń smartfona, z których korzysta również aplikacja FishDeeper. Uniemożliwia to pomyślne połączenie aplikacji FishDeeper z echosondą Deeper.

Niestety nie ma możliwości obejścia tego. Dlatego nie zalecamy jednoczesnego korzystania z aplikacji Navionics i FishDeeper.