Co zrobić, jeśli moje dane nie zostały zsynchronizowane?

Jeśli synchronizacja danych nie powiedzie się, możesz otrzymać błąd:


Skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji, a my to rozwiążemy.
 

Jeśli nie otrzymałeś wiadomości, ale nie widzisz swoich skanów na stronie internetowej Fish Deeper, sprawdź, czy masz najnowszą wersję aplikacji.

Sprawdź także, czy na ekranie Historii widzisz ikony chmur. Jeśli widzisz tylko zarys chmury, nie została jeszcze zsynchronizowana. Aby natychmiast przesłać niezsynchronizowane sesje, po prostu kliknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu (chmura ze strzałką w górę), gdy jesteś w trybie historii. Niezsynchronizowane dane są dostępne tylko w telefonie. Na żadnym innym urządzeniu ani na stronie internetowej Fish Deeper dane nie są dostępne.

Jeśli sesja synchronizuje się bez końca, upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe. Jeśli synchronizacja nie nastąpi pomimo stabilnego połączenia internetowego, skontaktuj się z nami pod adresem support@deeper.eu

Jeśli sesja jest zsynchronizowana w Twojej aplikacji, ale nie pojawia się na stronie Fish Deeper, skontaktuj się z nami pod adresem support@deeper.eu