Strona internetowa Fish Deeper

Logowanie

Aby zalogować się do witryny Fish Deeper, przejdź do maps.deepersonar.com (https://maps.deepersonar.com/). Możesz zalogować się za pomocą Facebooka, Google lub swojej nazwy użytkownika i hasła do konta My Deeper. Jest to ta sama nazwa użytkownika i hasło, których używasz w aplikacji Fish Deeper.

Przeglądanie i analizowanie map i skanów

Po zalogowaniu po lewej stronie ekranu zobaczysz listę lokacji, w których używałeś Deepera. Zobaczysz tylko mapy i skany, które są zsynchronizowane za pomocą historii w aplikacji Fish Deeper. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych tutaj (https://deepersonar.com/pl/pl_pl/manual/history). Jeśli masz aktywną subskrypcję Fish Deeper Premium (https://www.fishdeeper.com/pl-pl), zobaczysz także globalne mapy batymetryczne. Jeśli nie nazwałeś sesji, będą one wyświetlane jako „Bez tytułu“. Kl...

Udostępnianie, drukowanie i pobieranie

Wybierz dowolny skan i kliknij rozwijane menu (trzy kropki): - Drukowanie: umożliwia wydrukowanie mapy. - Batymetria: Wyświetlacze Auto i Szybko będą wykorzystywać dokładnie zebrane dane mapowania, aby wypełnić szacunkowe głębokości dla pobliskich odcinków za pomocą specjalnych algorytmów. Opcja Szczegółowe pokaże tylko dokładne dane batymetryczne zebrane przez echosondę Deeper, bez żadnego przetwarzania końcowego. - Udostępnianie: Trzecia ikona w menu służy do udostępniania. Kliknij ją, a ...

Zarządzanie danymi

Uploading your data to Fish Deeper Web Mapy i skany, utworzone w aplikacji Fish Deeper, zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwerem. Automatyczna synchronizacja skanów zajmuje 24 godziny. Po zsynchronizowaniu możesz uzyskać do nich dostęp na maps.fishdeeper.com (https://www.fishdeeper.com/) Aby sprawdzić, czy sesja została zsynchronizowana, przejdź do Historii w aplikacji Fish Deeper. Tutaj znajdziesz zapis wszystkich sesji wędkarskich z Twoją echosondą. Jeśli sesja została zsynchronizow...