Zarządzanie danymi

Uploading your data to Fish Deeper Web

Mapy i skany, utworzone w aplikacji Fish Deeper, zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwerem. Automatyczna synchronizacja skanów zajmuje 24 godziny. Po zsynchronizowaniu możesz uzyskać do nich dostęp na maps.fishdeeper.com

Aby sprawdzić, czy sesja została zsynchronizowana, przejdź do Historii w aplikacji Fish Deeper. Tutaj znajdziesz zapis wszystkich sesji wędkarskich z Twoją echosondą. Jeśli sesja została zsynchronizowana, będzie miała zieloną ikonę chmury z ptaszkiem.

Jeśli sesja nie została jeszcze zsynchronizowana, ikona będzie tylko zarysem chmury bez ptaszka. Aby zsynchronizować niezsynchronizowane sesje, naciśnij ikonę w prawym górnym rogu ekranu – pomarańczowa chmurka ze strzałką w górę.

Dodanie nowych danych do witryny Fish Deeper z aplikacji może potrwać do jednej minuty. Należy również odświeżyć stronę internetową, aby nowe dane były widoczne. Więcej o synchronizacji danych przeczytasz tutaj.

 

Deleting your data

Usuwanie danych

W tej chwili nie ma możliwości usunięcia skanów lub map bezpośrednio za pomocą strony Fish Deeper.

Aby usunąć dane ze strony, musisz przejść do aplikacji Fish Deeper -> Historia.

Tam naciśnij i przytrzymaj skan lub mapę, którą chcesz usunąć (lub przesuń w lewo, jeśli używasz urządzenia z systemem iOS). Pojawi się opcja usuwania i będziesz musiał wybrać „Usuń z dowolnego miejsca”. Spowoduje to usunięcie skanu zarówno z telefonu, jak i Fish Deeper Web.

Należy pamiętać, że po usunięciu skanu lub mapy przy użyciu tej metody zostanie on usunięty bez możliwości odzyskania.