Przeglądanie i analizowanie map i skanów

Po zalogowaniu po lewej stronie ekranu zobaczysz listę lokacji, w których używałeś Deepera.

Zobaczysz tylko mapy i skany, które są zsynchronizowane za pomocą historii w aplikacji Fish Deeper. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych tutaj.

Jeśli masz aktywną subskrypcję Fish Deeper Premium, zobaczysz także globalne mapy batymetryczne.

 

Jeśli nie nazwałeś sesji, będą one wyświetlane jako „Bez tytułu“. Kliknij lokację, aby wyświetlić więcej danych. Lakebook pokaże zarówno skany sonaru – na dole ekranu – jak i dane mapowania batymetrycznego – na mapie. Batymetria zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy skanowanie zostało wykonane w trybie łodzi lub w trybie GPS z brzegu.

Zobaczysz, że Twoje mapy i skany są pogrupowane według lokacji (wszystkie skany są pogrupowane według akwenu).

Po wybraniu odpowiedniej lokacji i sesji możesz rozpocząć ich analizę. To, co widzisz na ekranie, będzie się różnić w zależności od trybu wędkowania użytego do skanowania w tej lokacji:

- W trybie Tylko skan i Łowieniu pod lodem zobaczysz podzielony ekran. W górnej połowie znajduje się mapa z pinezkami, oznaczającymi różne lokalizacje, w których skanowałeś. Dolna połowa pokazuje same skany.

- W przypadku Trybu łodzi i GPS na lądzie widoczny jest również podzielony ekran. Tym razem utworzona mapa batymetryczna jest wyświetlana w górnej połowie, a skany, zarejestrowane podczas mapowania, są wyświetlane w dolnej połowie ekranu.

 

Przewijanie skanów

Możesz przewijać wszystkie skany z lewa na prawo. Użyj paska przewijania u dołu ekranu lub kliknij skan i porusz myszą.

W przypadku skanów, wykonanych w Trybie łodzi i GPS na lądzie, zauważysz, że na samej mapie wyświetlana jest ikona strzałki. Ta ikona pokazuje, gdzie zostały wykonane dane skanowania. Podczas przewijania skanu, ikona będzie przesuwać się po mapie. Dzięki temu możesz zlokalizować dokładne punkty na mapie, w których oznaczyłeś rybę lub zlokalizowałeś jakąś dobrą strukturę. Możesz także kliknąć na szczególnie interesujący punkt na mapie batymetrycznej i zobaczyć skan sonaru w tym dokładnym obszarze.

Masz również możliwość włączenia, lub wyłączenia ikon ryb na skanach.

 

Natychmiastowa głębokość i dane GPS

Analizując mapy batymetryczne, wystarczy kliknąć dowolną część utworzonej mapy. Pojawi się wyskakujące okienko ze współrzędnymi GPS i dokładną głębokością w tym miejscu.

 

Inne przydatne narzędzia do użycia

Lokacja: jeśli korzystasz z urządzenia z GPS, w celu uzyskania dostępu do maps.fishdeeper.com, możesz zobaczyć swoją dokładną lokację.

Zoom: W prawym górnym rogu ekranu znajduje się ikona plus/minus. Użyj tej funkcji do powiększania lub pomniejszania mapy.

Ustawienia mapy: pod ikoną powiększenia znajduje się menu do zmiany ustawień wyświetlania. Kliknij go, a następnie wybierz opcję Mapa (dla prostego wyświetlania mapy) lub Satelita (dla obrazu satelitarnego). Możesz także skonfigurować, które ciekawe miejsca mają być wyświetlane, a także zmienić paletę kolorów batymetrii.

Pomiar odległości: Pod menu ustawień mapy znajduje się ikona linijki. Kliknij ją i zmożesz teraz mierzyć odległości – po prostu kliknij jedno miejsce, a następnie drugie, a otrzymasz odczyt odległości między nimi.