Aby zalogować się do witryny Fish Deeper, przejdź do maps.deepersonar.com. Możesz zalogować się za pomocą Facebooka, Google lub swojej nazwy użytkownika i hasła do konta My Deeper. Jest to ta sama nazwa użytkownika i hasło, których używasz w aplikacji Fish Deeper.