Jak znaleźć ryby w trybie nieprzetworzonym?

Istnieją dwa sposoby wykrywania ryb i określania ich wielkości za pomocą modeli echosondy Deeper PRO i CHIRP: za pomocą ikon ryb lub szczegółowego trybu ekranu sonaru (wyłączonych ikon ryb)

 

1.Używając ikon ryb.

Opcja Ikon Ryb to najłatwiejszy sposób na zlokalizowanie ryb i funkcja, z której można skorzystać, jeśli nie masz doświadczenia w czytaniu ekranu sonaru. Jest jednak mniej dokładna.

Gdy ikony ryb są włączone, specjalne algorytmy przeanalizują ekran sonaru i oznaczą odbicia ultradźwięków od ryb ikonami ryb. Pojawią się 3 ikony ryb o różnych rozmiarach, w zależności od odkrytych rozmiarów ryb. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji, oto najlepsze ustawienia echosondy:

Ekran echosondy: Nieprzetworzony (surowy)

Kąt wiązki: dowolny

Ikony ryb: włączone

Czułość: 70-90%, ale można ją zmniejszyć, jeśli woda jest mętna lub jeśli łowi się tylko duże ryby.

ⓘ Biorąc pod uwagę, że wykrywanie ryb jest obsługiwane przez algorytmy oprogramowania, funkcja ikon ryb może czasami popełniać błędy w wykrywaniu ryb. Zalecamy wyłączenie ikon ryb i użycie drugiej metody opisanej niżej w tej instrukcji.

ⓘ Należy pamiętać, że nie jest możliwe określenie dokładnej wielkości ryby przy użyciu jakiejkolwiek technologii sonarowej - jest to związane ze sposobem działania wszystkich sonarów i fizyką ultradźwięków. Tak więc powinieneś patrzeć na różne rozmiary ikon ryb jako przybliżoną ocenę wielkości ryby, ale nie jako dokładny pomiar. Nie można powiedzieć, że ikona dużej ryby oznacza, że ryba pod spodem ma ponad 20 lub 35 cm długości. Ale kiedy zobaczysz ikonę dużej ryby - jest bardzo duża szansa, że ryba jest rzeczywiście duża.

 

2. Nieprzetworzony tryb ekranu echosondy (ikony ryb wyłączone - zalecane)

Zalecaną opcją jest wyłączenie ikon ryb i przyjrzenie się rzeczywistym odczytom sonaru, co jest bardziej zaawansowaną metodą, ale jednocześnie dokładniejszą. Jest to zalecany sposób lokalizowania ryb. Jeśli wyłączysz ikony ryb, zobaczysz, że ryby w odczytach sonaru są wyświetlane jako łuki lub linie. Grubość tych linii/łuków wskazuje na to, jak duża jest ryba.

Zalecane ustawienia:

Ekran echosondy: nieprzetworzony (surowy)

Szeroka wiązka (47°/55°) jest dobra do szybkiego skanowania większych obszarów i uzyskiwania ogólnych informacji o rybach, głębokości i strukturze dna, ale dokładność i szczegółowość będą niższe. Nie będziesz w stanie dokładnie określić wielkości ryby za pomocą Szerokiej wiązki, ale ze względu na duży obszar objęty wiązką będziesz w stanie szybciej zlokalizować obecność ryb (na przykład, jeśli szukasz ławic ryby przynęty).

Ważne: Szerokie wiązki nie nadają się do skanowania płytkiej wody. Jeśli skanujesz wody płytsze niż 2-5 metrów (7-16 stóp), zalecamy przełączenie na wąską wiązkę.

  • Wiązka wąska lub Średnia (7°/15°/20°) jest znacznie dokładniejsza przy określaniu wielkości ryby, więc jeśli podczas korzystania z tej wiązki widzisz gruby łuk lub linię - ryba jest zdecydowanie duża. Wąskie wiązki pokrywają mniejszy obszar, więc zlokalizowanie ogólnej obecności ryb może być trudniejsze.

Ważne: wąskie wiązki są bardzo wrażliwe na zakłócenia wody, więc przy dużej ilości fal mogą pojawić się artefakty wizualne.

Ikony ryb: WYŁĄCZONE

Czułość: 70-100%, ale można ją zmniejszyć, jeśli woda jest mętna lub jeśli celujesz tylko na duże ryby.

ⓘ Podczas lokalizowania ryb użyj najpierw szerokiej wiązki, aby znaleźć ogólną lokalizację ryb, a następnie przełącz na wąską wiązkę i zeskanuj ten obszar kilka razy, aby uzyskać dokładną lokację i rozmiar ryb.

ⓘ W przypadku korzystania z szerokiej wiązki łuki/linie ryb będą wyglądać na znacznie grubsze w porównaniu z wiązką wąską. Lepiej jest użyć wąskiej wiązki, aby dokładniej ocenić wielkość ryby.

 

Kilka ważnych rzeczy do zapamiętania o łukach rybnych:

  • Łuki otrzymasz tylko od poruszających się ryb (lub jeśli twój sonar porusza się nad nimi).
  • Jeśli twój sonar i ryba są nieruchome, zobaczysz linię, a nie łuk.
  • Pełny łuk uzyskasz tylko wtedy, gdy ryba przejdzie przez pełną wiązkę sonaru.
  • Jeśli ryba przepłynie przez część twojego stożka, pokaże się jako półłuk lub gruba kreska – miej to na myśli.
  • Dłuższe linie mogą wskazywać na bardziej aktywną rybę, która porusza się szybko pod stożkiem sonaru, podczas gdy krótsze łuki mogą wskazywać, że ryby są mniej aktywne

 

Przykłady skanów ryby