Modele z serii Deeper PRO i CHIRP umożliwiają wybór pomiędzy 3 różnymi paletami kolorów (Klasyczna / Dzień / Noc)

Wybór odpowiedniej palety kolorów może pomóc w interpretacji wielkości ryb i cech dna, takich jak twardość dna i intensywność roślinności. Kolory, widoczne na ekranie, są ważne dla zrozumienia, jak silnie obiekty podwodne odbijają sygnał sonaru, co jest kluczowym czynnikiem w określeniu ich rozmiaru i grubości.

ⓘ Aby uzyskać najlepszą interpretację wielkości ryb i cech dna, użyj ustawienia wąskiej wiązki (modele PRO) lub ustawienia średniej lub wąskiej wiązki dla Deeper CHIRP. Szerokie wiązki są mniej dokładne podczas określania wielkości ryb lub struktury dna.

 

Paleta kolorów – dzień (zalecana)

Ta paleta kolorów jest używana w tradycyjnych sonarach łodzi i jest ogólnie uważana za najlepszą w użyciu. Pozwala uzyskać najdokładniejsze zrozumienie wielkości obiektów podwodnych i twardości dna.

Sposób interpretacji kolorów jest dość prosty: intensywność koloru równa się sile odbicia sygnału ultradźwiękowego od obiektu. Duże i twarde przedmioty będą silniej odbijać ultradźwięki, dzięki czemu będą wyświetlane w żywszych i jaśniejszych kolorach. Miękkie obiekty, takie jak błotniste dno lub chwasty, będą wyświetlane w ciemniejszych kolorach.

  • Kolory żółte - najsilniejsze odbicie sygnału. Zobaczysz go z twardego dna, grubych i twardych obiektów podwodnych, takich jak głazy, a także dużych ryb. Czasami można zobaczyć ten kolor na obszarach o bardzo gęstej roślinności.
  • Kolory czerwone - średnie odbicie sygnału. Zobaczysz go z dna o średniej twardości, jak i ryb średniej wielkości. Takie kolory możesz również zobaczyć z bardzo gęstych chwastów.
  • Kolory niebieskie - słabe odbicie. Na niebiesko pojawią się małe rybki, przynęty i pojedyncze krzewy roślinności. Bardzo miękkie, błotniste dno będzie widoczne jako warstwa niebieskich kolorów, które mieszają się z czerwonym lub żółtym.

 

 

Klasyczna paleta kolorów

Ta paleta kolorów zawiera specjalne algorytmy, które interpretują chwasty i ryby oraz oznaczają chwasty zielonym kolorem, a ryby żółtym. Łatwiej to zrozumieć dla początkujących użytkowników, ale biorąc pod uwagę, że interpretacja jest wykonywana przez algorytm - można się spodziewać nieścisłości. Poza tym zrozumienie kolorów w tym trybie kolorów jest bardzo podobne do palety kolorów dziennych. Intensywność koloru jest równa sile odbicia sygnału ultradźwiękowego od obiektu. Duże i twarde przedmioty będą silniej odbijać ultradźwięki, dzięki czemu będą wyświetlane w żywszych i jaśniejszych kolorach.

  • Kolory białe i czerwone - najsilniejsze odbicie sygnału. Zobaczysz je z twardego dna, grubych i twardych obiektów podwodnych takich jak głazy, a także naprawdę dużych ryb. Czasami można zobaczyć te kolory na obszarach o bardzo gęstej roślinności.
  • Kolory żółte - średnie odbicie sygnału. Zobaczysz je z dna o średniej twardości, a także z ryb różnej wielkości. Możesz również zobaczyć takie kolory z bardzo gęstej roślinności.
  • Kolory zielone – roślinność lub muł. Możesz również zobaczyć zielone kolory jako poziomą linię biegnącą w poprzek dna - oznacza to, że dno jest bardzo miękkie, podstawowo z błota lub mułu.
  • Kolory pomarańczowe - słabe odbicie. Ten kolor będzie widoczny na miękkim dnie.

 

Paleta kolorów – Noc

Wybierz tę paletę kolorów w złych warunkach oświetleniowych. W przypadku modeli CHIRP kolory używane w palecie kolorów Noc są odwróconymi kolorami z palety kolorów Dzień, a logika ich interpretacji jest taka sama - intensywność i wyrazistość koloru równa się sile odbicia sygnału ultradźwiękowego od obiektu.

W przypadku modeli PRO kolory z palety Nocnej są zbliżone do palety Klasycznej z tą różnicą, że są ciemniejsze.