NMEA0183 duomenų ištraukimas per UDP protokolą (tik Deeper CHIRP+ / CHIRP+ 2.0)

Deeper CHIRP+ / CHIRP+ 2.0 naudotojai gali atsisiųsti NMEA0183 pranešimus per UDP protokolą. NMEA pranešimus galima atsisiųsti iš bet kokio įrenginio. Fish Deeper programėlė ir įrenginys, prijungtas ir per UDP protokolą gaunantis NMEA pranešimus, gali būti įjungti tuo pačiu metu.

Prisijungimas

  1. Įdėkite Deeper sonarą į vandenį
  2. Prisijunkite prie CHIRP+ Wi-fi (Deeper CHIRP+ XXXX)
  3. Prisijunkite prie nuotolinio įrenginio:
  • IP: 192.168.10.1
  • UDP port: 10110
  1. Norėdami įjungti NMEA pranešimų siuntimą per UDP protokolą, suveskite šią komandą: $DEEP230,1*38<0D><0A>
  2. Norėdami išjungti NMEA pranešimų siuntimą, suveskite šią komandą: $DEEP230,0*39<0D><0A>

Pastaba: jei naudojate Deeper Range Extender, naudokite šį metodą:

1. Prijunkite Extender prie Deeper
2. Prijunkite kompiuterį / įrenginį prie Extender Wi-Fi tinklo
3. Prisijunkite prie nuotolinio tinklo IP – 192.168.12.1 UDP: 10110

 

NMEA 0183 pranešimai

Deeper siunčia NMEA pranešimus kas sekundę. NMEA pranešimai apima GPS, gylio ir vandens temperatūros duomenis. Per UDP protokolą siunčiami šie pranešimai:

• $GPGSA
• $GLGSA
• $GAGSA
• $GNRMC
• $GNVTG
• $GLGSA
• $GAGSA
• $GNRMC
• $GNVTG
• $GNGGA
• $SDDBT
• $YXMTW

DBT – gylis

Rodomas vandens gylis daviklio padėties atžvilgiu. Gylio vertė išreikšta pėdomis, metrais ir sieksniais.

Formatas:
$xxDBT,DATA_FEET,f,DATA_METRES,M, DATA_FATHOMS,F*hh<0D><0A>

Pavyzdžiai

Standartinis tikslumas be kontrolinės sumos:

$SDDBT,6.6,f,2.0,M,1.1,F<0D><0A>

6.6 pėdos / 2.0 metrai / 1.1 sieksniai.

 

Išplėstinis tikslumas be kontrolinės sumos:

$SDDBT,6.66,f,2.03,M,1.10,F<0D><0A>

6.66 pėdos / 2.03 metrai / 1.11 sieksniai.

 

Standartinis tikslumas su kontroline suma:

$SDDBT,8.1,f,2.4,M,1.3,F*0B<0D><0A>

8.1 pėdos / 2.4 metrai / 1.3 sieksniai.

 

$SDDBT,8.1,f,2.4,M,,<0D><0A>

8.1 pėdos / 2.4 metraigalie / nėra sieksnių išvesties.

MTW – vidutinė vandes temperatūra

Vandens temperatūra išreikšta Celsijaus laipsniais.

Formatas:

$xxMTW,DATA_TEMPERATURE_C,C*hh<0D><0A>

Pavyzdžiai

Išplėstinis tikslumas su kontroline suma:

$YXMTW,17.75,C*5D<0D><0A>

17,75 laipsnių Celsijaus.

Dažnio valdymo komandos

Siunčiant NMEA komandas per UDP galima pasirinkti Deeper sonaro spindulį (dažnį):

• Platus spindulys (CHIRP dažnis 90 kHz – 115 kHz): $DEEP231,4*3C <0D><0A>

• Vidutinis spindulys (CHIRP dažnis 270 kHz – 310 kHz): $DEEP231,5*3D <0D><0A>

• Siauras spindulys (CHIRP dažnis 635 kHz – 715 kHz): $DEEP231,6*3E <0D><0A>

Problemų sprendimas

Problema: NMEA0183 duomenų paketai nėra siunčiami arba jie iš pradžių siunčiami, tačiau skirtasis laikas baigiasi po 4–5 minučių.

Priežastis: blogas GPS signalas.

Sprendimas:

  1. Prisijunkite prie sonaro per Fish Deeper programėlę ir įjunkito Kranto GPS režimą. Sonaras turi būti įdėtas į vandenį ir aplinkui neturi būti kliūčių, kurios galėtų sutrikdyti pagauti GPS signalą.
  2. Palaukite, kol GPS statusas pasikeičia į Rasta GPS būseną (GPS ikonėlė pasidaro žalia). Tai gali užtrukti apie 5 min.
  3. GPS signalui nusistovėjus, NMEA0183 duomenų srautas turėtų atsinaujinti.