Ar galiu atsisiųsti batimetrinius žemėlapius ir juos naudoti kitose GIS programose?

Norėdami atsisiųsti savo sukurtus batimetrinius žemėlapius, atsidarykite Fish Deeper tinklapį, pasirinkite norimą žemėlapį ir paspauskite Atsisiųsti:

Eksportuoti duomenys pateikiami .CSV formatu, kuriame bus tokios vertės kaip platuma, ilguma, gylis ir laiko žyma. Laiko žyma bus rodoma kaip milisekundžių skaičius, praėjęs nuo 1970 m. sausio 1 d., ketvirtadienio, suderintojo pasaulinio laiko (UTC) 00:00:00 val. (UNIX laikas). Koordinatės yra WSG84 standarto.

Atkreipkite dėmesį, kad GPS registruoja platumos ir ilgumos reikšmes maždaug kas sekundę, todėl tas duomenų reikšmes galite matyti  nurodytas kaip 0: taip atsitiks, jei gylis buvo įrašytas, bet koordinatės nebuvo. Pats sonaras atlieka maždaug 15 skenavimų per sekundę, todėl dauguma duomenų yra be koordinačių.

Įmanoma eksportuoti tik tuos batimetrinius duomenis, kurie sukurti naudojant sonaro Valties arba Kranto režimą. Jei naudojamas Standartinis ir Poledinės žūklės režimas, sonaro duomenų eksportuoti nepavyks.

Pastaba: yra keletas būdų, kaip konvertuoti laiko žymą į įprastą laiką. Jei naudojate Microsoft Excel, galite naudoti šią formulę:

=(D1/86400000)+DATE(1970;1;1)+(X/24)

X = reikalingas laiko nuokrypis nuo GMT laiko. Pavyzdžiui, jei esate įsikūrę Lietuvoje ir yra žiemos laikas (GMT+2), formulė atrodytų taip (2/24)

Tada formatuokite langelį į „Custom“, laukelyje „Tipas“ yyyy-mm-dd hh:mm:ss