Синхронизиране на данни

Възможно е да създадете резервно копие на всички сканирания, които сте направили със сонара Deeper, на нашия защитен облачен сървър. Това може да ви е от помощ за:

·       Получаване на достъп до всичките ви данни от всяко устройство с Android или iOS чрез приложението Deeper App, като използвате уникалното си потребителско име за Deeper.
·       Преглеждане на вашите сканирания и карти от всеки компютър чрез Lakebook.
·       Освобождаване на място във вашия смартфон, без да губите сканиранията си – можете да съхранявате данните си само в облака на Deeper.
·       Получаване на всички съществуващи сканирания на ново устройство, като например при купуване на нов телефон.

Всички нови карти или сканирания, които правите, ще бъдат синхронизирани с нашия облачен сървър автоматично, но това може да не се случи веднага.

Ако сесията има икона на облак с отметка, то тя вече е синхронизирана. Ако има само очертание на облак, то тя все още не е синхронизирана.

За да качите незабавно всички несинхронизирани сесии, просто щракнете върху иконата в горния десен ъгъл на екрана (облак със стрелка нагоре), когато сте в режим History (История). Уверете се, че телефонът ви е свързан с устойчива интернет мрежа при синхронизиране.

Несинхронизираните данни са достъпни само на вашия телефон, а не на други устройства или Lakebook.

Благодарение на синхронизирането на данните вече имате по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по който ги съхранявате. Имате 2 основни възможности за това как да съхранявате данните си:

-         Synced (Синхронизирани)  – този тип данни се съхраняват както на телефона ви, така и на облачния ни сървър. Достъпът до него се осъществява през телефон и всяко друго устройство, като се използва приложението Deeper App. Картите и сканиранията също могат да се видят в Lakebook. Синхронизираните данни са достъпни на всяко устройство, а картите и сканиранията могат да се видят в Lakebook.
-         Remote (Отдалечени) – този тип данни се съхраняват само на нашия облачен сървър. Достъпът до тях чрез приложението Deeper App не може да се осъществи веднага – ако искате да ги видите на телефона си или на друго устройство с Android или iOS, първо ще трябва да ги изтеглите от облака чрез приложението Deeper App. Картите и сканиранията, съхранени като отдалечени данни, все пак могат да се видят на уеб портала на Lakebook.

Вашите сканирания по подразбиране ще бъдат запазени като синхронизирани данни. За да конвертирате дадена сесия в отдалечени данни, което означава, че няма да заемат място на вашия телефон, просто изберете иконата за изтриване, след това изберете опцията "Only delete from app" (Изтриване само от приложението). Иконата за изтриване ще се появи, ако държите пръст на сканирането (или го плъзнете наляво, ако използвате устройство на Apple). Сканиранията, съхранени като синхронизирани данни, ще се появят като нормални в приложението, докато отдалечените данни ще продължат да се показват само като сиво очертание.