Запознаване с основния екран

Основният екран показва сонарните данни, които са интерпретирани от приложението Deeper App. Горната част на екрана съответства на повърхността на водата, която е най-близо до сонара Deeper. В долната част на екрана се показва дълбочината на водата и дъното.

Когато тълкувате сонарните данни, не забравяйте, че сонарът Deeper отчита само това, което е под него, и че екранът непрекъснато се превърта. В дясната страна на екрана се показват най-новите данни от сонара, като десният ръб показва показанията в момента. С приемането на нови сонарни данни по-старите данни се преместват наляво и дисплеят се превърта.

В средата на екрана, в долната му част, винаги ще виждате състоянието на сонара Deeper:

Зареждане

Вашият сонар е включен към източник на захранване и батерията се зарежда.

Свързан и името на сонара

(напр. Connected (Свързан): Deeper PRO B23A)

Сонарът Deeper е свързан успешно с мобилното ви устройство.

Disconnected (Прекъсната връзка)

Връзката между вашия сонар Deeper и мобилното ви устройство е прекъсната. Щракнете тук за допълнителни инструкции

Connecting (Свързаване) / Reconnecting (Повторно свързване)

 

Сонарът се опитва да установи или възстанови връзката с вашето мобилно устройство. Моля, изчакайте няколко секунди, докато устройствата не се свържат отново. Щракнете тук за инструкции какво да направите, ако не се свържат.

Out of water (Извън водата)

Вашето сонарно устройство е извън водата. Ако видите това съобщение, което се показва, когато вашият сонар е във водата, почистете сензорите за вода.

Too shallow or too deep (Твърде плитко или твърде дълбоко)

Сонарът не може да получи точни данни. Най-честата причина за това е, че водата е твърде плитка или твърде дълбока. Сонарите Deeper имат изисквания към дълбочината за прецизно сканиране:

Deeper PRO, PRO+

Мин. дълбочина за тесен сноп лъчи 0,5 м; Мин. дълбочина за широк сноп лъчи 1,3 м
Макс. дълбочина (двата вида снопове) 80 м

Deeper CHIRP+

Мин. дълбочина:
0,15 м – тесен CHIRP
0,6 м – среден CHIRP
0,8 m – широк CHIRP
Макс. дълбочина (всички снопове):
100 метра 

Deeper START

Мин. дълбочина 1,3 м; Макс. дълбочина 50 м

Deeper 3.0

Мин. дълбочина за тесен сноп лъчи 0,5 м; Мин. дълбочина за широк сноп лъчи 1,3 м
Макс. 40 м

Това съобщение може също така да се появи, ако сонарът е наклонен при навиване на макарата или тролинг, което води до това, че той не сканира право надолу (подробности тук). То също така ще се покаже, ако сканирате в затворени пространства, като например вани или басейни.

[Име на устройство Deeper] (без надписа Connected (Свързано))
напр. Deeper PRO B23A

Вашият сонар и мобилното устройство са свързани, но сонарът в момента не сканира, защото е в спящ режим (пестене на батерията). За да започне да сканира отново, деактивирайте Sleep Mode (Спящ режим) .