Приложението Deeper App автоматично ще открие кой модел е свързан с вашия смартфон/таблет и ще показва само наличните настройки за този модел.

General (Общи) – настройки, които се използват за всички модели Deeper.

1.      Units (Мерни единици) – позволява ви да промените мерните единици за дълбочината и температурата. Можете да избирате между Metric (m, °C), Imperial (ft, °F) и Fathom (ftm, °F).
2.      Brightness (Яркост) – променя яркостта на дисплея на мобилното устройство или таблета.
3.      Offline Maps (Офлайн карти) – функция, която позволява изтегляне на карти за офлайн употреба. Картите са сортирани по регион и държава. След като изтеглите карта от списъка, ще имате достъп до нея по всяко време, дори ако нямате връзка с интернет.
4.      Accounts (Профили) – позволява ви да управлявате настройките на личния си профил. Можете да излезете от или да влезете в профилите си във Facebook или Google+. Имайте предвид, че излизането от профила ви ще изтрие всички данни, които не са синхронизирани.
5.      Run Simulations (Изпълнение на симулации) – позволява или забранява демонстрационния режим на приложението. Тази функция показва информация за сонара на главния екран, когато устройството Deeper не е свързано със смартфон или таблет.

ⓘ Language (Език) (само за iOS) – позволява ръчно да изберете езика на приложението от всички налични възможности. Устройствата с Android автоматично ще използват езика, който е зададен на телефона.

Настройки на сонара: 

1.      Manage Deepers (Управление на сонари Deepers) – позволява ви да изберете с кое устройство Deeper искате да се свържете, ако вече сте използвали повече от едно, или ако в близост до вас има повече от едно устройство Deeper.
2.    Режим на сонар - позволява ви да избирате между различни режими на риболов: От брега, От лодка, Риболов на лед, Лодка за захранка, Показване само на сканиране, Само сканиране (без GPS). GPS Тази функция не е налична в Deeper START.
3.     Frequency (Честота) – позволява ви да избирате измежду две работни честоти. Различните честоти предлагат различни нива на детайлност на сканирането и различна ширина на сонарния сноп (широк или тесен ъгъл на снопа). Тази функция не се предлага в Deeper START.
4.      Screen Color Mode (Цветови режим на екрана) – позволява ви да изберете най-удобната цветова палитра за преглед на сонарните данни въз основа на средата, условията и времето на риболов. Наред с класическата цветова палитра, има и две други опции – Day (Ден) и Night (Нощ) – които могат да се използват за най-удобно гледане на вашите сонарни показания в ярко слънчево време (дневен режим) или при слаба светлина (Нощен режим). Тази функция не се предлага в Deeper START.
5.      Vertical Flasher (Вертикална диаграма) – позволява ви да видите силата на отразения сонарен сигнал, който Deeper получава. Можете да я включите или изключите. Тази функция не се предлага в Deeper START.
6.      Night Fishing (Нощен риболов) – тази функция трябва да се включва при риболов през нощта или при слаба светлина. С Deeper START може да се активира незабавно, докато при моделите Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ и 3.0 ще трябва първо да замените стандартния капак с капак на Deeper за нощен риболов. Режимът за нощен риболов активира мигаща светлина, която се вижда само през прозрачен капак.
7.      Depth Alarm (Аларма за дълбочината) – позволява или забранява звуковите сигнали, които се пускат, когато дълбочината на дъното, отчетена от сонара Deeper, попадне в предварително зададен диапазон.
8.      Fish Alarm (Аларма за риба) – позволява или забранява звуковите сигнали, които се пускат, когато сонарът Deeper открие риба.
9.      Fish Depth (Дълбочина на рибата) – позволява или забранява показването на дълбочината над иконите за риба. Можете да изберете разстоянието от повърхността или разстоянието от дъното.

Manual (Ръководство) – съдържа ръководства за моделите 3.0, PRO, PRO + и CHIRP + и контакти за поддръжка на клиентите.

App (Приложение) – показва коя версия на приложението е инсталирана в момента. Уверете се, че имате най-новата версия на приложението, за да гарантирате най-добра работа