Jak usunąć mapy / skany ze strony internetowej Fish Deeper?

Możesz usunąć dowolną mapę lub skan z Fish Deeper Web. Wybierz skan, który chcesz usunąć, i przejdź do menu rozwijanego, klikając ikonę z 3 kropkami. Następnie wybierz Usuń (Delete).

 

Jeśli chcesz usunąć całą mapę batymetryczną, musisz usunąć każdą sesję, przywiązaną do tej mapy.

Należy pamiętać, że po usunięciu skanu lub mapy przy użyciu tej metody zostaną one usunięte bez możliwości odzyskania.