Forstå hovedskjermbildet

 

Hovedskjermen viser ekkolodd-data som er tolket av Deeper-appen. Toppen av skjermen tilsvarer vannoverflaten nærmest Deeper. Bunnen av skjermen viser vanndybden og bunnen.
Husk at Deeper kun fanger opp det som er under det når du tolker ekkolodd-dataene, og at skjermen ruller kontinuerlig. På høyre side av skjermen vises de nyeste ekkolodd-dataene, med den høyre kanten som representerer avlesingene akkurat nå. Etter hvert som nye ekkolodd-data mottas, flyttes de eldre dataene til venstre og skjermen ruller.
Nederst midt på skjermen ser du alltid statusen til Deeper:

Lading

Ekkoloddet er koblet til en strømkilde og batteriet lades.

Tilkoblet og ekkoloddnavn
(for eksempel koblet til: Deeper PRO B23A)

Deeper-ekkoloddet er koblet til mobilenheten.

Frakoblet

Forbindelsen mellom Deeper-ekkoloddet og mobilenheten har blitt avbrutt. Klikk her for ytterligere instruksjoner.

Koble til / koble til på nytt

 

Ekkoloddet prøver å etablere eller gjenopprette forbindelsen med mobilenheten. Vent noen sekunder for at enhetene skal kobles til på nytt. Klikk her for instruksjoner om hva du skal gjøre hvis de ikke kobler til.

Ute av vannet

Ekkoloddenheten er ute av vannet. Hvis du ser denne meldingen på skjermen når ekkoloddet er i vannet, må du rengjøre vannsensorene (instruksjoner om hvordan du gjør dette finner du her).

For grunt eller for dypt

Ekkoloddet klarer ikke å få en nøyaktig avlesning. Den vanligste årsaken til dette er at vannet er for grunt eller for dypt. Deeper-ekkolodd har dybdekrav for nøyaktig skanning:

Deeper PRO , PRO +
Smal stråle min dybde 2 ft / 0,5 m – bred stråle min dybde 4,3 ft / 1,3 m
Maks dybde (begge stråler) 260 ft / 80 m

Deeper CHIRP +
Min dybde:
5,9 in / 15 cm. Smal CHIRP
23,6 in / 60 cm. Middels CHIRP
31,4 in / 80 cm. Bred CHIRP
Maks dybde (alle stråler):
328 ft / 100 meter 


Deeper START
Min dybde 4,3 ft / 1,3 m – maks dybde 160 ft / 50 m

Deeper 3.0
Smal stråle min dybde 2 ft / 0,5 m – bred stråle min dybde 4,3 ft / 1,3 m
Maks 130 ft / 40 m


Denne meldingen kan også komme opp hvis ekkoloddet har vippet mens det sveives inn eller dorges med, noe som resulterer i at det ikke skanner rett ned (flere detaljer her). Den vil også komme opp hvis du skanner i innestengt vann som badekar eller svømmebasseng.

[Deeper-navn] (uten tilkobling)
for eksempel Deeper PRO B23A

Ekkolodd- og mobilenheten er tilkoblet, men ekkoloddet skanner for øyeblikket ikke fordi det er i hvilemodus (batterisparing). Deaktiver hvilemodus for å starte skanningen på nytt.